Roma: Trong hội nghị về HIV và Siđa, Viên chức Liên Hiệp Quốc về bệnh Siđa cho biết cần phải đưa ra những chương trình phòng ngừa và giáo dục cần thiết nhắm tới những nạn nhân mới nhất bị mắc nhiễm HIV/Siđa đó là các phụ nữ đã thành hôn.

Bà Karen Stanecki, một viên chức cố vấn thâm niên của UNAIDS là một tổ chức của Liên Hiệp Quốc về bệnh Siđa, đã nói trong hội nghị rằng mặc dầu sự lây lan vi khuẩn tại một số quốc gia vẫn còn cao đối với người đồng tính, những người dùng chung ống chích ma túy và những người hành nghề mại dâm, thế nhưng tỉ lệ lây nhiễm mới đối với các nhóm này đã giảm thiểu một cách đáng kể từ khi mức lây nhiễm đã lên đến tột điểm vào năm 2001.

Bà Stanecki cho biết thêm, nhưng thay vào đó tại một số quốc gia số phụ nữ đã thành hôn bị nhiễm vi khuẩn đã đều đều tăng vọt trong mỗi năm.

Trong hội nghị một ngày được tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Vatican bảo trợ hôm Thứ Bảy 20/12, thuyết trình viên là bà Karen Stanecki đã trình bày phương cách để chính quyền, giáo hội và các công ty dược phẩm cùng chung vai sát cánh để giúp chăm sóc, nâng đỡ và chữa trị cho gần 40 triệu người có vi khuẩn HIV hay bệnh Siđa

Bà cho biết một phần ba trong những vụ lây nhiễm mới nhất tại Thái Lan đã xảy ra đối với phụ nữ đã thành hôn, trong khi đó những vụ lây nhiễm mới đã giảm thiểu đối với những người hành nghề mại dâm và những người chích ma túy.

Stanecki cũng nói rằng những phụ nữ đã lập gia đình tại miền hạ Saharan bên phi Châu "có cơ nguy lây nhiễm hơn là những phụ nữ chưa lập gia đình".

"Tín hiệu được gởi đi cần thiết phải thay đổi" để gìúp các phụ nữ thành hôn ngăn ngừa sự tiêm nhiễm.

Trong khi UNAIDS là tổ chức của Liên Hiệp Quốc về bệnh Siđa đã cổ võ việc xử dụng 'condom' để phòng ngừa vi khuẩn HIV, thế nhưng Giáo Hội vẫn chủ trương sự khiết tịnh trước hôn nhân và sự thủy chung trong hôn nhân là điều cần thiết để chống vi khuẩn HIV.

Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Mục Vụ Y Tế, đã trình bày cho các tham dự viên rằng sự khiết tịnh trinh tiết đã bị coi là điều ngu xuẩn "trong một thế giới chủ nghĩa tình dục".

Đức Hồng Y cảnh giác rằng mỗi cá nhân "phải can đảm công bố một cách rõ ràng đến nhân đức khiết tịnh" là một trong nhiều nhân đức Kitô giáo mà nó dẫn đưa đến niềm hạnh phúc thật sự.

Đức Hồng Y Barragan đã nói với các ký giả rằng sự nghiên cứu của Tòa Thánh Vatican về việc xử dụng 'conđom' trong phạm vi hôn nhân, khi mà một người phối ngẫu bị mắc nhiễm bệnh vẫn con đang được Bộ Giáo Lý Đức Tin duyệt xét.

Hiện nay vẫn chưa có lập trường chính thức cho phép xử dụng 'conđom' trong hôn nhân để ngăn ngừa sự lây truyền một vi khuẩn, mặc dầu Giáo Hội vẫn chống đối bất cứ phương pháp ngừa thai nào kể cả việc xử dụng 'conđom' mà nó có thể ngăn cản sự truyền sinh.

Về việc xử dụng 'conđom', trong hội nghị vào ngày 20/12 vừa qua, Đức Hồng Y Barragan cho biết theo sự yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, vào hồi tháng 11, văn phòng Hội Đồng Giáo Hoàng của Ngài đã nộp bản "nghiên cứu đầy đủ chi tiết" lên Bộ Giáo Lý Đức Tin. Hiện nay văn phòng của Hội Đồng vẫn còn chờ Đức Thánh Cha và Bộ Giáo Lý Đức Tin trả lời cho bản nghiên cứu này.