Thứ sáu sau CN thứ IV mùa Chay

Trở nên tấm bánh bẻ ra

"Chính anh em hãy cho họ ăn" (Mt 14:16)

Bạn thân mến,

Hôm qua chúng ta đã cùng suy niệm về tinh thần tha thứ luôn đi đôi với Bí tích Thánh Thể. Vâng, bữa tiệc chỉ được mừng vui khi lòng người không còn căm tức, không còn hận thù, mà ngược lại bình an và tình yêu tràn đầy tâm hồn.

Tinh thần của Đức Kitô thật là một tinh thần xây dựng hòa bình, một văn hóa tình yêu. Vì thế, mà Đức Kitô không chỉ hiến dâng đời mình cho muôn người, Ngài không chỉ dọn bữa tiệc cho dân dân, cho nước nước, mà Đức Kitô còn mời gọi từng người hãy cùng góp tay góp sức, để làm nên nhiều bữa tiệc của lòng yêu thương. Ở đây, Đức Thánh Cha viết: „Cộng đồng giáo hội, khi cử hành Thánh thể, cách riêng trong Ngày của Chúa, luôn ý thức hơn rằng hy lễ của Chúa Kitô là "cho nhiều người" (Mt 26:28) và Thánh Thể thúc giục người Kitô hữu trở nên "tấm bánh bẻ ra" cho những người khác, hầu dấn thân cho một thế giới công bằng hơn và huynh đệ hơn. Cả hôm nay, đối mặt với những đám đông, Chúa Kitô tiếp tục khuyên các môn đệ mình: "Chính anh em hãy cho họ ăn" (Mt 14:16) và, nhân danh Người, các nhà thừa sai công bố và minh chứng Tin Mừng, thỉnh thoảng phải hy sinh mạng sống.“

(Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức kết thúc Năm Thánh Thể. VietCatholic News 28/10/2005)

Như Đức Kitô, người Kitô hữu hãy trở nên „tấm bánh bẻ ra“ cho những người khác.

Hôm qua, tôi đã chia sẻ về mẫu gương của Charles de Foucaul, người đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho người Hồi Giáo. Còn nhiều mẫu gương khác nữa, như Maximilian Kolbe, linh mục dòng Phan-xi-cô, đã trở nên „tấm bánh bẻ ra“ cho người khác, bằng cách ngài đã tự mình đón nhận cái chết thay cho một bạn tù, khi những tên lính Phát-xít Đức bắt ra 10 người để xử tử, vì có một người đã vượt ngục. Kolbe không có mặt trong số 10 tử tội xấu số, nhưng khi một trong 10 tử tội la hét dãy dụa, vì ông ta còn có vợ và còn cái, ông ta chết đi thì ai sẽ chăm sóc gia đình. Kolbe khi chứng kiến cảnh tượng đó, đã bước ra và xin được chết thay cho anh tử tội kia. Vâng, Kolbe trở nên tấm bánh bẻ ra, để cho người anh em của mình được sống và sống dồi dào. Trở nên tấm bánh bẻ ra, để cho anh chị em được ăn và được mừng vui bữa tiệc của tình yêu thương.

"Chính anh em hãy cho họ ăn" và „trở nên "tấm bánh bẻ ra cho những người khác“. Đây là một tâm tình rất sâu sa, đòi hỏi chúng ta, những Kitô hữu đón nhận Mình Thánh Chúa mỗi ngày, mỗi tuần, phải suy nghĩ, phải tự cật vấn chính bản thân mình.

Lạy Chúa,

Chúa đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho người khác.

Chúa đã cho mọi người ăn, khi họ đói.

Đó chính là tinh thần dâng hiến và hy sinh của tình yêu.

Xin Chúa giúp chúng con,

mỗi lần đón nhận „tấm bánh bẻ ra“ là chính Chúa,

thì cũng biết ý thức

trở nên tấm bánh bẻ ra cho người khác,

để nhờ đó mà bữa tiệc Thánh Thể được mừng vui thực sự.

Nhờ đó mọi người đều được ăn, được uống,

và được sống dồi dào trong Đức Giêsu Kitô. Amen