Thứ năm sau CN IV mùa Chay

Bữa tiệc của lòng tha thứ

„Vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội“ (Mt 26,28)

„Chẳng phải là điều này mà Tông Đồ Phaolô đã nói với chúng ta trong bài đọc chúng ta mới nghe đó sao? Khi viết cho tín hữu Côrintô, ngài đã khẳng định: "Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể" (1 Cor 10: 17). Hậu quả rõ ràng. Chúng ta không thể hiệp thông với Chúa nếu chúng ta không hiệp thông giữa chúng ta. Nếu chúng ta muốn trình diện mình với Người, chúng ta phải ra đi gặp nhau. Muốn làm vậy, bài học lớn lao cần thiết là tha thứ. Chúng ta không nên để con ấu trùng phá hoại hận thù chiếm giữ lòng trí chúng ta, nhưng hãy mở lòng chúng ta cho sự quãng đại biết nghe kẻ khác, biết hiểu, biết chấp nhận những lời tạ lỗi của kẻ khác, biết rộng rãi hiến dâng chính mình chúng ta.“ (Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tại Đại hội Thánh Thể Ý VietCatholic News, 31/05/2005)

Bạn thân mến,

Bàn tiệc thánh thể là bàn tiệc mang chiều kích hiệp nhất toàn cầu. Nhưng bàn tiệc hiệp nhất này chỉ có thể diễn ra, khi anh chị em chúng ta biết ý thức sống tinh thần tha thứ cho nhau. Đây là một điều kiện rất căn bản. Cụ thể, Bạn thử tưởng tượng xem, đặt trường hợp Bạn đến dự một bữa tiệc, và người ngồi đối diện với Bạn lại là kẻ thù của Bạn, người Bạn ghen ghét vô cùng. Thử hỏi lúc đó Bạn còn có thể thưởng thức hương vị ngon lành của các món ăn nữa không?

Hơn nữa, khi đọc lại tinh thần Thánh Thể hiến dâng của Đức Kitô, chúng ta nhận ra rằng, sự tha thứ đóng một vai trò rất quan trọng: „Vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội“ Điều căn bản này được nhắc lại luôn luôn trong kinh nguyện Thánh Thể. Như vậy, trên „tấm thiệp mời„ của Thiên Chúa mời chúng ta đến dự tiệc luôn có dòng chữ in đậm: „Tha Thứ“. Ngài đã tha thứ cho chúng ta, và Ngài mời chúng ta đến dự buổi tiệc của sự hòa giải. Vâng, hòa giải giữa Cha và Con. Hòa giải của hai người yêu nhau. Dấu chỉ sống động cho sự hòa giải, cho sự tha thứ này, chính là sự hiến dâng hoàn toàn của Chúa. Đến đây chúng ta hãy ngồi xuống, và nghiệm lại sâu sa sự hiến dâng đặc biệt này của Chúa: Ngài dọn cho chúng ta một bữa tiệc của lòng tha thứ và yêu thương.

Vì sự tha thứ này là điều căn bản, nên có lần Đức Kitô đã mời gọi chúng ta rằng: „Nếu anh em có chuyện bất hòa với ai, thì hãy lên đường đi làm hòa trước, sau đó anh em mới đến để dâng của lễ cho Chúa.“

Như vậy, sự tha thứ luôn đi đôi với Bí Tích Thánh Thể. Hay nói khác đi Bí Tích Thánh Thể không thể mừng vui được, khi thiếu con tim của tình yêu, thiếu con tim của lòng tha thứ. Đến đây tôi nhớ lại hình ảnh của anh Charles de Foucaul. Cả cuộc đời sau khi trở về, anh đã sống hiến dâng cho Chúa và cho anh chị em Hồi Giáo. Nhưng cuối cùng anh lại chết bởi một số anh chị em Hồi Giáo. Và cái chết của anh xảy ra ngay chính trong lúc anh dâng Thánh Lễ. Sau đó, người ta còn tìm thấy Mình Thánh Chúa vương vãi gần chỗ anh nằm chết. Nhưng theo tinh thần của Charles, hay nói đúng hơn theo tinh thần của Đức Kitô, mà anh Charles đã dấn bước theo, thì dù thế nào anh chị em Hồi Giáo vẫn là những anh chị em của chúng ta. Tinh thần tình yêu và tha thứ của Đức Kitô vượt lên tất cả những bạo tàn, vượt xa khỏi sự thù hận, để bữa tiệc của tình yêu, bữa tiệc của sự hiệp nhất vẫn luôn được mừng vui.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết ý thức mở lòng mình ra, để cảm thông, để tha thứ. Có như vậy, thì bữa tiệc thường ngày của chúng con sẽ trở thành bữa tiệc Thánh. Có như vậy, thì niềm vui của Chúa và của chúng con sẽ được trọn vẹn, vì giờ đây Chúa đã tha thứ cho chúng con, và chúng con cũng tha thứ cho nhau. Amen