LỄ MÂN CÔI

Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38

Kinh Mân Côi, phương thuốc linh nghiệm

Có lẽ trong các hình thức đạo đức bình dân, Kinh Mân Côi là kinh được yêu thích nhất từ mọi tầng lớp dân Chúa. Bởi lẽ, kinh Mân Côi là phương thuốc linh nghiệm mang lại những hiệu quả lớn lao nhất cho những ai lần chuỗi.

Thật vậy, đối với Thiên Chúa, Người cai quản vũ trụ, nhưng dường như chịu thua những ai lấy Kinh Mân Côi mà cầu nguyện.

Đối với ma quỷ, Kinh Mân Côi có sức xua đuổi ma quỷ, làm cho hoả ngục phải run sợ trước thánh danh Chúa Giêsu và Đức Maria.

Đối với lạc giáo và kẻ thù của Giáo Hội, Kinh Mân Côi là vũ khí đầy sức mạnh phá tan các lạc giáo và giúp chiến thắng kẻ thù: như lạc giáo Albigense hoành hành ở Châu Âu vào thế kỷ 12, những đã bị khuất phục nhờ Kinh Mân Côi do thánh Đa Minh kêu gọi; hay vào thế kỷ 16, nhờ Kinh Mân Côi mà quân Công Giáo đã chiến thắng quân Hồi Giáo trên vịnh Lépante.

Khi gia đình không được an vui hoà thuận, hãy lần hạt Mân Côi để xin Mẹ ban cho sự an vui hoà thuận yêu thương... Khi vợ chồng xung khắc nhau, hãy lần hạt Mân Côi, xin Mẹ tạo sự cảm thông.

Đối với mỗi người, lần chuỗi Mân Côi, chúng ta ơn bình an, sức mạnh và những ơn lành cần thiết khác.

Như thế, Kinh Mân Côi là kinh dễ nhớ nhất, dễ làm nhất nhưng có sức mạnh thần lỳ, mang lại vô vàn ơn phúc cho mỗi người, mỗi gia đình và thế giới. Lần hạt Mân Côi là cách thức vừa cầu nguyện vừa chiêm niệm, nhằm uốn lòng chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn. Chúng ta có thể lần hạt khi vừa ngủ dậy, khi đi làm, khi ở trên xe, khi đi đường, khi tập thể dục, khi đi ngủ. Điều quan trọng không phải là đọc cho nhiều, nhưng đọc cho có chất. Thế nên, trong tháng 10 này, chúng ta được mời gọi hãy siêng năng lần chuỗi. Mấy câu thơ sau đây như một lời nhắn nhủ:

Gửi em một chuỗi Mân Côi

Để em sớm tối học lời cầu kinh

Mẹ trên cao sẽ thương tình

Cho em hạnh phúc, gia đình an vui. Amen!

ĐCV Vinh Thanh - Nghệ An

http://nguoinguphu.blogspot.com/