MẸ MÂN CÔI ĐỔI ĐỜI TẤT CẢ

Mẹ Maria là Đấng thay đổi cuộc đời: Đổi đời của Mẹ, đổi thay thế giới, đổi mới mỗi người.

1. Đổi Đời Của Mẹ. Khi Mẹ xin vâng theo thánh ý Chúa thì Chúa đã đổi đời Mẹ. Chúa đổi đời Mẹ từ phận nữ tỳ hèn mọn thành nữ vương trời đất; từ tay trắng đói nghèo thành giàu có đầy ơn phúc.

2. Đổi Thay Thế Giới. Khi Mẹ sẵn lòng để cho Con Chúa nên hình nên dạng trong lòng mình thì Mẹ đã đổi thay thế giới. Chúa không còn ở xa trên trời cao mà ở ngay giữa lòng thế giới. Mẹ đem Chúa vào thế giới đang chìm trong tội lỗi đau thương giờ trở nên thế giới vui hưởng tình thương ơn cứu độ.

3. Đổi Mới Mỗi Người. Mẹ đã đổi mới đời bà Êlisabét và tiếp tục đổi mới mỗi người nơi tiệc cưới Cana và nơi chân thánh giá. Các màu nhiệm Mân Côi đều là những biến cố thay đổi đời Chúa, đời Mẹ và cầu xin để đổi mới mỗi người bằng việc đổi mới đời sống nhân đức và tầm nhìn rộng tới trời cao.

Mẹ Maria đã đổi đời. Cũng nên nhớ đổi đời luôn là tiến trình vượt qua đau đớn đến đẹp đẽ. Không chấp nhận những đau đớn của dấn thân hy sinh thì sẽ không thể có vinh quang đẹp đẽ. Amen.