GIA ĐÌNH TÌNH CHÚA TÌNH CON

Gia đình chúng ta đang dạt dào hạnh phúc như trong tuần trăng mật hay là đang cay đắng như bị vỡ mật rồi? Có nhiều nguyên nhân khiến gia đình đổ vỡ trong thời đại ngày nay, nhưng Lời Chúa tuần này cho thấy 2 nguyên nhân chính, đó là: Coi thường tình Chúa và bỏ mặc tình con.

1. Coi thường tình Chúa. Hôn nhân Công Giáo là 1 bí tích vì không chỉ là chuyện tình yêu riêng của 2 người nam nữ, mà do Chúa se duyên kết hợp 2 vợ chồng thành 1 xương 1 thịt, gắn bó trọn đời không thể phân ly qua câu chuyện giàu hình tượng Ađam+Evà. Tình yêu vợ chồng trở thành hình ảnh tình yêu giữa Thiên Chúa và con người, giữa Chúa Kitô và Hội thánh. Tình Chúa là nền tảng và đem lại sự thiêng thánh của hôn nhân Công Giáo. Khi người ta không còn kính trọng, mà coi thường tình Chúa thiêng thánh, thì hôn nhân chỉ thuần túy là tình loài người trần tục, thì người ta dễ dàng ly dị khi trái ý mình.

2. Bỏ mặc tình con. Mục đích của hôn nhân Công Giáo là yêu thương và sinh sản dưỡng dục con cái. Vợ chồng không chỉ vì hạnh phúc riêng mình mà còn vì hạnh phúc con cái. Hơn nữa, vợ chồng phải có tâm hồn con trẻ thì gia đình mới trở thành Hội Thánh tại gia. Tâm hồn con trẻ có 2 đặc điểm rất hữu ích cho đời sống hôn nhân, đó là nghe lời và tha thứ. Trẻ con nghe lời cha mẹ dạy, trẻ con dễ dàng tha thứ cho nhau. Vợ chồng cần nghe lời Mẹ Giáo hội dạy và cần lắng nghe nhau, vợ chồng phải dễ dàng tha thứ cho nhau, nếu không thì cũng dễ dàng ly dị khi trái ý mình.

Hôn nhân là do Chúa kết hợp 2 người nam nữ thành 1 xương 1 thịt. Bao lâu tim còn đập, người còn thở thì xương thịt vẫn gắn bó với nhau. Chỉ sau khi chết, xương thịt mới rời nhau. Chúa cũng muốn các vợ cHồng Yêu thương gắn bó trọn đời như vậy. Amen.