Một công ty luật về tự do tôn giáo đã đệ đơn lên tòa án liên bang yêu cầu thẩm phán đưa ra phán quyết có tính cách vĩnh viễn, trong đó nói rằng thành phố Vermont không thể từ chối tài trợ học phí cho các học sinh theo học các trường Công Giáo đủ điều kiện tài trợ.

Được đại diện bởi Liên minh Bảo vệ Tự do, gọi tắt là ADF, bốn học sinh trung học Công Giáo, cha mẹ của họ và Giáo phận Công Giáo Burlington đã đệ đơn kiện thành phố Vermont. Họ cho rằng thành phố đang phân biệt đối xử bằng cách không cho các trường của các tôn giáo được hưởng lợi từ chương trình trợ giúp học phí của thành phố.

Một số tòa án đã ra các phán quyết có lợi cho sinh viên trong cả tháng Giêng và tháng Sáu. Tuy nhiên, một số khu học chánh trong thành phố cho biết họ sẽ vẫn giảm trợ cấp học phí cho học sinh theo học các trường tôn giáo.

ADF đã đệ trình một kiến nghị vào ngày 21 tháng 9 tại tòa án quận yêu cầu họ ra án lệnh có tính cách vĩnh viễn, “và rằng các khu học chánh ở tiểu bang Vermont không thể giảm phúc lợi của các gia đình theo học các trường của tôn giáo.”

Ở Vermont, cư dân của các thị trấn nơi không có trường công lập cho tất cả các cấp lớp đều có thể được thành phố tài trợ, thông qua Chương trình Học phí Vermont. Thành phố trả học phí cho học sinh theo học các trường tư đủ điều kiện thay vì mở thêm một trường công lập.


Source:Catholic News Agency