Đại Hội Liên Đới Nghề Nghiệp ngày 01.05.2017 : Khoảng 300 người đã đến tham dự. Chương trình xoay quanh ba trục chính : Thánh lễ mừng kính thánh quan thầy Giuse thợ, bữa cơm huynh đệ và một chương trình văn nghệ rất đặc sắc qua chủ đề « Tình Ca » với những bản Tình ca bất hủ của các nhạc sĩ một thời vang bóng : Phạm Duy, Lam Phương, Ngô Thụy Miên và Vũ Thành An ».

Sau thánh lễ Thánh Quan Thầy Giuse thợ, Gs Trần Văn Cảnh đại diện Ban Điều Hành Liên Ngành LĐNN đã làm một báo cáo như sau :

« Phong trào Liên đới Nghề nghiệp đã được thành lập vào ngày 01.05.2000, từ sự thành hình của năm nhóm ngành nghề : Thân Hữu Taxi, Liên Đới Chuyên gia, Liên đới Xây dựng, Liên đới Doanh Thương và Liên đới Dịch Vụ.

Trong ba năm đầu, 2000-2003, sinh hoạt Liên Ngành mỗi năm gồm ba việc chính : 1- Tổ chức thánh lễ mừng kính Thánh Quan Thầy Giuse Thợ, là gương mẫu các người lao động ; 2- Tham dự Đại Hội 01.05 hằng năm, để thẩm lượng những việc đã làm và đưa ra chương trình hành động cho năm tới ; 3- Học hỏi về một đề tài đức tin, đức cậy, đức mến, hay về một khía cạnh cụ thể nghề nghiệp của người lao động.

Từ năm 2003, thêm công việc thứ 4- Tổ chức « Tiệc Truyền Giáo », gây quĩ gửi về giúp Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có thêm phương tiện làm việc Truyền Giáo.

Và từ năm 2012, thêm việc thứ 5- Tổ chức « Bữa Cơm Huynh Đệ » vào ngày đại hội, gây quĩ giúp tu bổ cơ sở giáo xứ. Cũng từ năm 2012 này, sinh hoạt Liên Đới Nghề Nghiệp đã thay đổi và cải tiến thêm : không dành riêng cho các thành viên LĐNN, nhưng mở rộng ra như một sinh hoạt chung cho cả giáo xứ. Các anh em các ngành LĐNN vẫn lãnh trách nhiệm tổ chức, nhưng được sự tham gia tích cực của nhiều Hội Đoàn, ban nhóm khác, như Đạo Binh Đức Mẹ, Hội các Bà Mẹ Công Giáo, Phong trào Cursillo, Ban Bữa Cơm Chúa Nhật, Ban Du Ca, Giới trẻ, PTTNTT… Mỗi lần đều có khoảng trên dưới 300 người tham dự và cả 100 người góp công.

Tổng cộng theo sổ sách ghi lại, tính đến 30.04.2016 Phong Trào Liên Đới Nghề Nghiệp đã góp vào Quỹ Truyền Giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 41.096,00 € và vào quỹ Cơ Sở Giáo Xứ 44.140,00 €.

Cho niên khóa 2016-2017, quỹ thâu được của ĐH LĐNN ngày 01.05.2016 là 4459,00€, ngày 30.10.2016 là 20.266,00€, ngày 30.04.2017 (Doanh Thương bán bánh chưng Tết) là 7.769.00€ và ngày 01.05.2017 (bữa cơm huynh đệ) là 5.500,00€. Tổng cộng tất cả 4 khoản thâu trên đây là 37.994,00€ đều đã góp vào việc xây dựng cơ sở Giáo Xứ.

Lễ Truyền Giáo Liên Đới Nghề Nghiệp ngày 29.10.2017. Khoảng gần 300 người đã đến tham dự. Chương trình xoay quanh ba việc : Thánh lễ, Đại tiệc và Văn nghệ Truyền giáo.

Gần một tháng sau đó, ngày 23.11.2017, trong buổi hội tổng kết, các vị đại diện Liên Ngành và đại diện các ngành đều có một nhận định chung rằng ngày Lễ truyền giáo Liên đới nghề nghiệp 2017 đã được thực hiện một cách tốt đẹp. Thánh lễ sốt sắng, Đại tiệc thịnh soạn thân thiện và Văn nghệ vui nhộn. Dưới khía cạnh tài chánh, tiền thâu được trong ngày 29/10/2017 cho Quỹ Truyền Giáo là 7.919,00 €.

Về tương lai, cha Giám Đốc Gilbert Nguyễn Kim Sang và quí vị đại diện đều đồng ý duy trì hai ngày sinh hoạt liên ngành hằng năm, Đại Hội LĐNN vào 01 tháng 05 và Đại lễ Truyền Giáo vào tháng 10.

Trong phần linh tinh, Gs Trần Văn Cảnh, sau 17 năm sinh hoạt, đã xin từ nhiệm và đề cử anh Nguyễn Đình Chiểu thay thế. Cha Giám đốc và các vị trách nhiệm hiện diện đã chấp nhận sự từ nhiệm của Gs Trần Văn Cảnh và đã nhất chí vui mừng tín nhiệm anh Nguyễn Đình Chiểu làm Đại diện và Trách nhiệm liên ngành LĐNN.

Vị chi Phong Trào LĐNN đã góp vào quỹ truyền giáo Việt Nam tất cả là 49.015,00€ (=41.096,00€+7.919,00 €). Và vào quĩ cơ sở Giáo Xứ Việt Nam Paris tất cả là 82.134,00€. (= 44.140,00€ + 37.994,00€). Tạ Ơn Hồng Ân Chúa. Cám ơn sự tham dự và khuyến khích của các quí ông bà, các bạn trẻ và mọi thành phần trong giáo xứ.

Thêm vào đó, LĐNN GXVN Paris đã được Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh giúp xây dựng được một linh đạo cho mình từ năm 2012 và gợi ý cho nhiều cộng đoàn VN khác, ở VN và ở hải ngoại lập lên những nhóm LĐNN Giáo Chức, Bác Sĩ, Doanh nhân,...

Ý thức Hồng Ân Chúa đã ban, các thành viên Phong Trào LĐNN càng thấy bổn phận phải, cùng với mọi thành phần trong giáo xứ, làm phát triển hồng ân đã lãnh nhận, để mừng sinh nhật thứ 70, 1947-2017, của Giáo Xứ Việt Nam Paris mà cộng đoàn đang tổ chức năm nay, khởi đầu từ tháng 03 và tiếp tục trong suốt năm 2017.

Paris, ngày 23.11.2017

Trần Văn Cảnh