TẬP 2 : 2014 – 2017, ĐẶC BIỆT VỀ DỰ ÁN CƠ SỞ »

Xin giới thiệu cùng cộng đoàn cuốn sách thứ 60, vừa được in xong ngày thứ ba, 22.08.2017 vừa qua. Tập sách có tên là « LỊCH SỬ BIÊN NIÊN GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS, 1787-2017, TẬP 2, 2014-2017, ĐẶC BIỆT VỀ DỰ ÁN CƠ SỞ » dầy 532 trang, do Lm Mai Đức Vinh và Gs Trần Văn Cảnh biên soạn. Gọi là tập 2, vì tập 1 đã được in năm 2014, với nội dung bao gồm từ năm 1787 đến hết năm 2013.

NỘI DUNG

Nội dung của tập sách là sứ điệp mục vụ cuối cùng của Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh trước khi đi nghỉ hưu, xoay quanh chủ đề « DỰ ÁN CƠ SỞ, 2014-2017 » qua 4 phần.

Phần I : Biên niên Mục Vụ Dự Án Cơ Sở 2014-2017, Gồm 4 chương, mỗi chương biên chép những dữ kiện lịch sử (đặc biệt là những dữ kiện về dự án cơ sở) của mỗi năm : 2014, 2015, 2016 và 2017

Phần II : Tài liệu Kỹ Thuật Dự Án Cơ Sở 2014-2017, Gồm 3 chương, trình bày việc thiết kế chuẩn bị, việc thực hiện và việc ngưng dự án.

Phần III : Tài liệu Truyền thông với các mạng xã hội cho Dự Án Cơ Sở, gồm 3 chương động viên sự đồng hành của Tòa Tổng Giám Mục ; nhập cuộc giao thương với các chủ nhà đất ; Và phát động giao hảo với những cơ quan hành chánh, đạo như Tòa Giám Mục Meaux, đời như thị xã Emerainville, tỉnh Seine-et–Marne, vv…

Phần IV : Tài liệu Tài chánh của ba Dự Án Cơ Sở : 1984-1997, 1998-2004 và 2014-2017, gồm 3 chương, mỗi chương ghi nhận những nét chính của mỗi dự án : sự cho phép hay tổ chức ; bảng liệt kê những người và số tiền đóng góp ; Những chia sẻ tâm tình và góp ý về sổ vàng.

GIÁ TRỊ

Không kể một tiếp cận thực tế, một phương pháp khách quan, một cái nhìn toàn diện và một tổ chức phân định có cấu trúc thuần lý, giá trị của tập sách đặc biệt sẽ được các độc giả nhìn ra qua những mục tiêu mà các tác giả đã kín đáo xác định cho mình và cho người đọc.

1. Mục tiêu thứ nhất là ghi chép, vắn tắt và theo năm, những công việc trọng yếu trong các sinh hoạt mục vụ của giáo xứ, hầu nhận ra, ý thức được những nét đặc sắc của cộng đoàn trong toàn thể lịch sử của nó, cũng như trong mỗi thời kỳ, trong mỗi giai đoạn nhỏ hơn và trong mỗi năm.

2. Mục tiêu thứ hai là sơ lược và vắn tắt gợi ra một phân tích nhỏ, diễn tả cái gốc ngọn, cái căn nguyên của những công việc đã được ghi chép và sự liên quan giữa những công việc ấy với nhau và có lẽ cả với những công việc khác, không được ghi chép. Cái phân tích nhỏ này được gợi ra ở lời mở và lời kết của biên khảo và của mổi thời kỳ liên hệ.

3. Mục tiêu thứ ba là để các thế hệ hậu sinh thấy được những công việc, những sinh hoạt của các thế hệ tiền bối, cha ông đã lao tâm, lao lực, hy sinh, dấn thân thực hiện mà giúp cho giáo xứ được bền vững, phát triển và trưởng thành như ngày hôm nay.

4. Mục tiêu thứ tư là để mọi thành phần trong giáo xứ, giáo sĩ cũng như giáo dân, hiểu biết về Giáo xứ Việt nam Paris của mình, thấy được những cái hay, cái đẹp và cả những cái bất toàn, thiếu sót, mà chấp nhận, yêu thương, quí mến nó, như nó là, hầu cố gắng vun đắp thêm, làm cho Giáo xứ Việt nam Paris của mình được trường tồn mãi, được càng ngày càng rõ là một cộng đoàn đức tin, hiệp nhất, liên đới, tương thân tương trợ, hội nhập vào Giáo hội, gần với linh đạo của các Thánh Tiền Nhân Tử Đạo Việt Nam, với Phúc Âm, với Đức Kitô, với Thiên Chúa Tình yêu.

5. Đặc biệt mục tiêu thứ năm, lời tường trình cuối cùng của Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh nói trong Đại Hội Mục Vụ ngày 11.06.2017, được dùng làm lời kết (trang 500), như một lời trối, rất đáng được mọi người đọc để chia sẻ về hiện tình của Giáo Xứ, hầu tiên liệu hành động thích hợp cho tương lai.

ƯỚC MONG CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN TU THƯ

Từ 1980 đến nay, Giáo Xứ Việt Nam Paris đã thực hiện 3 dự án cơ sở. Dẫu không đạt được một kết quả hoàn hảo như mong muốn. Nhưng những kết quả đạt được về tinh thần dân tộc, liên đới và đoàn kết cộng đoàn, nhất là dưới khía cạnh tài chánh, từ một tài khoản zéro vào năm 1980, hôm nay, 2017, ba dự án cơ sở 1984-1997, 1998-2004 và 2014-2017, đã để lại cho Giáo Xứ Việt Nam Paris một tài khoản là 2.125.515,00€. Riêng năm 2016, số tiền lời là 55.080,00€. Đó là công lao của mọi người, nhưng nhất là của Ban Giám Đốc và Ban Thường Vụ liên hệ. Mong sao mọi người nhận ra công lao và cộng tác nhiều hơn với Ban Giám Đốc và Ban Thường Vụ.

Mong sao mỗi gia đình sẽ tìm mua cho được cuốn sách « LỊCH SỬ BIÊN NIÊN GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS 1787-2017, TẬP 2 : 2014 – 2017, ĐẶC BIỆT VỀ DỰ ÁN CƠ SỞ » này và giữ trong gia đình, lưu truyền lại cho con cháu về sự tận tâm, sự cố gắng đến tột bậc của những thế hê 2014-2017.

Bốn năm 2014, 2015, 2016 và 2017 là 4 năm mà không chỉ những bậc trưởng thành, mà cả những thanh niên trẻ trung đã đóng góp vào giáo xứ nhiều thời giờ, nhiều công sức, nhiều tiền bạc nhất. Chưa bao giờ giáo xứ đã có nhiều buổi họp chung và được nhiều người tham dự và đóng góp nhiều như vậy ! Xin Chúa trả công cho hết mọi người ! Xin mỗi người chúng ta cùng mua sách « LỊCH SỬ BIÊN NIÊN GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS 1787-2017, TẬP 2 : 2014 – 2017, ĐẶC BIỆT VỀ DỰ ÁN CƠ SỞ ».

Paris, ngày 03.09.2017

Trần Văn Cảnh