BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ ĐẠI HỘI MỤC VỤ KỲ I NĂM 2017 LẦN THỨ 66

Chúa Nhật 11-06- 2017 Tại Giáo Xứ Việt-Nam Paris

Đại hội do Ban Thường Vụ tổ chức, được khai mạc lúc 13g45 dưới sự chủ toạ của Đức ông Mai Đức Vinh. Hiện diện có các Đại diện trong Ban Giám Đốc, Ban Cố Vấn, Các Địa Điểm Mục Vụ, Hội Đoàn, Phong Trào, Ca Đoàn, Các Ban- Nhóm, và một số giáo dân tham dự. Tổng cộng : 77 Đại biểu. Đại Hội được bắt đầu bằng Kinh Cầu Xin Chúa Thánh Thần và nghe đọc đoạn Phúc Âm Chúa Nhật, sau đó Đại Hội đã diễn tiến như sau :

A / PHẦN TƯỜNG TRÌNH :

I- Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh,

Kính thưa Đại Hội, như thường lệ, chúng ta lại họp nhau đây dưới sự hiện diện và phù trợ của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tôi chân thành kính chào Đại Hội và xin Thánh Tâm Chúa Giêsu đầy lòng lân tuất hướng dẫn mọi công việc chúng ta làm hôm nay sao cho đẹp lòng Chúa, đẹp lòng Bề Trên và xây dựng tích cực cho Cộng Đoàn Giáo Xứ hôm nay và ngày mai. Bài trình bày của tôi hôm nay gồm hai phần :

1. Những nét chung về hiện tình mục vụ :

Tổ chức mục vụ : Giáo xứ có Ban Giám Đốc, có Hội Đồng Mục Vụ, Ban Thường Vụ, có 7 cộng đoàn ngoại ô, và trên 24 hội đoàn, phong trào, ban, nhóm (xem danh sách HĐMV 2016). Nhiều hội đoàn ban nhóm cần được ‘đổi mới và thích ứng’ cho vững mạnh và hoạt động hiệu lực hơn, vì còn nhiều người đứng ngoài các hội đoàn, ban, nhóm. Đặc biệt chúng ta phải quan tâm đến thiếu nhi và giới trẻ, vì đây là tương lai của Cộng Đoàn. Riêng công tác truyền giáo, chúng ta phải công nhận số người lớn xin vào Giáo Hội mỗi ngày một sút kém. Chúng ta phải làm sao nâng con số 5,6 lên con số 10 hay 15 tân tòng mỗi năm.

Về tài chánh : Kể từ năm 1994, Giáo Xứ độc lập về tài chánh. Năm đó, số chi là 654. 880ff, và số thu là 650.065ff. Như vậy thiếu hụt là 4.815ff. Nhưng năm 1998, thiếu hụt nặng nhất là 186.751ff, vì là năm chuyển nhà từ Boissonade đến Epinettes. Đến năm 2000, quỹ điều hành lấy lại quân bình. Và kể từ năm 2001, Giáo Xứ bắt đầu góp vào quỹ của giáo phận Paris (participation à la vìe du diocèse), năm đầu là 7.128ff, rồi từ năm 2008 -2014 là 10.000e mỗi năm. Hai năm 2015 và 2016, tôi xin đức ông Xavier Rambaud cho Giáo Xứ khỏi góp số tiền này vì lý do đang có ‘chiến dịch sổ vàng cho cơ sở mới’.

Hiện tình tài chánh của Giáo Xứ : Theo tờ bá cáo tài chánh chúng tôi nộp lên đức ông Xavier Rambaud ngày 15.05.2017, thì năm 2016, số chi là 278.983e, số thu là 295.185e, như vậy số thặng dư là 16.202e.

Sở dĩ có số thặng dư là nhờ tiền lời của tài khoản Giáo Xứ để trên tòa giám mục. Tài khoản hiện nay là 2.125.515e. . Riêng năm 2016, số tiền lời là 55.080e.

Đôi lời về sổ vàng cho cơ sở : Đã ba lần Giáo Xứ mở chiến dịch sổ vàng : - 1) Sổ vàng cho cơ sở tương lai, 1987-1997, thu được 867.132ff tức là 132.193e của 1.183 ân nhân. – 2) Kế hoạch ngũ niên 1998-2003, thu được 617.676ff tức là 94.164e và 23.709,31e , tổng cộng là 117.874e của 980 ân nhân – 3) Chiến dịch Sổ Vàng cho Cơ Sở mới, 2015-2017, thu được 775.069e của 1008 ân nhân, nhưng đã trả lại cho năm người cho vay dài hạn không lấy lời số tiền 55.000e nên còn lại : 720.069e . Vậy tổng cộng số tiền thu được của ba lần sổ vàng là :132.193e +117.874e +720.069 : 970.136e .

Kết luận : Tài khoản của Giáo Xứ để trên tòa Giám Mục hiện nay là 2.125.515e Tài khoản này gồm 970.136e của ba lần sổ vàng, và số còn lại 1.155.379e là tiền các ân nhân ẩn danh, tiền bán sách trước đây, tiền hành hương trước đây, và tiền Denier de Culte trong 12 năm vừa qua (2004-2016)…

2. Quanh phương án cơ sở.

Trước hết, tuy chưa thành đạt như lòng mong uớc, chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ cũng như ghi ơn tất cả những người giàu tâm huyết lo cho Cộng đoàn Giáo xứ, đặc biệt trong việc thi công phương án cơ sở trong ba năm qua (2014-2017). Chúa biết rõ thiện chí và công lao của mỗi người, xin Chúa và Mẹ đền đáp cho mỗi người thay cộng đoàn. Trong phần này, tôi đề cập đến ba điểm :

1) Chúng ta chưa đoàn kết để có thể tự lực, tự cường.

Đôi lời về sổ vàng trên đây cho chúng ta thấy ‘phương án cơ sở chúng ta theo đuổi trong ba năm qua (4.2014-4.2017) chỉ là tiếp nối công trình của cha ông chúng ta đã khởi đầu. Mặc dầu chúng ta đã làm việc nhiều cho phương án cơ sở, chúng ta vẫn chưa đạt thành. Phương án đã bị khựng lại vì nhiều lý do, có những lý do vượt khả năng của chúng ta (phép của chính quyền, sự đồng hành và chấp thuận của giáo phận…). Nhưng lý do cơ bản thứ nhất mà chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận, là chúng ta chưa hoàn toàn nhất trí, và vì chưa nhất trí, chúng ta không tạo được thế mạnh về tài chánh cần thiết (mail 15.2.2017, ông Curverville viết ‘l’absence d’une position collective claire et consensuel de la communauté… thư ngày 16.4.217 ông trích lời của đức ông Rambaud qui a posé légitimement la question sur l’existence d’une large adhésion positive de la communauté…). Chúng ta chưa nhất trí, chúng ta chưa đủ khả năng tài chánh, nghĩa là chúng ta chưa đủ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường như cha ông chúng ta mong ước, nên phương án cơ sở đã bị khựng lại.

2) Từ việc đồng hành tích cực đến việc ‘ngưng lại bất thần’ của tòa TGM.

a. Đồng hành tích cực

Chúng ta không thể quên ơn tòa Giám Mục Paris : phương án cơ sở đã được sự đồng hành tích cực của tòa TGM : Chúng ta cám ơn toà TGM, ngay từ năm 1987 đến 2017, đã chấp nhận phương án, đã cho phép mở chiến dịch sổ vàng với giấy trừ thuế, đã cho hai chuyên viên pháp luật và kỹ thuật để xem xét và góp ý mỗi khi chúng ta dừng lại ở một địa điểm (Noisy le grand, La Courneuve, Emerainvillle). Chính toà TGM đã cho chúng ta chuyển từ nhà Boissonade chật hẹp đến địa điểm Epinettes rộng rãi (1998). Thậm chí cuối năm 2016, tòa TGM đã cho GX xử dụng Quy Chế của TGP (statut du diocèse), ba viên chức tòa TGM đã hội chung với ba đại diện ‘nhà băng chủ nhà’ và ba đại diện GX ngay tại tòa TGM (10 rue Cloitre Notre Dame, Paris 4) để điều đình giá, và sau đó chính ông Curverville, tổng quản lý của TGP làm giấy hiến giá (Offre d’achat) lần cuối cùng (12.12.2016) …

Thêm vào đó, TGP dục GX xin cho được thư của ông Maire Emerainville (thư 03.10.2016) và thư của Đức Giám Mục giáo phận Meaux (thư 05.12.2016). Cả hai vị đã cho thư ‘sẵn sàng đón tiềp Cộng Đoàn VN tới’.

b. Từ đầu năm 2017, Tòa TGM lại muốn ngưng phương án cơ sở :

Tiếc rằng, khi bị hai nhà băng chủ nhà (thư 10.01.2017) từ chối, và cho rằng Giáo Xứ thiếu sự nhất trí và chưa đủ tiền tân trang nhà, ông Cuverville đòi phải có ‘quyết định tả tự’(décision écrite) của đức ông X. Rambaud, đặc trách về các Cộng Đoàn Ngoại Kiều, thì ông mới ký giấy tiến tới (mail 15.02.2017).

Cũng trong mail 15.2.2017, ông Cuverville đề nghị : Điều có thể là (GX) làm việc nghiêm chỉnh với giáo xứ Saint Joseph, với hội chủ nhà và với giáo phận để có một tương quan pháp lý bền vững và quân bình hầu ở lại rue des Epinettes và thực thi những công vìệc phải làm (Il existe la possibilité de travailler sérieusement avec la paroisse, l’association proprìétaire et la diocèse une relation juridique stable et équilibrée pour rester rue des Epinettes et d’y faire les travaux qui s’imposent). Ngày 20.2.2017, tôi đã gửi mail cải chính lại những lý do ông Cuverville đã nêu lên, về ba điểm : - Hiện tình đúng thực của GX, - sự nhất trí của GX trong việc tìm mua cơ sở, - cách ứng xử nghiêm chỉnh của GX đối với hội chủ nhà, giáo phận và syndic. (- Réalité réelle de la MVN, - Unité da la communauté, - Manière de travail de la Mission…).

Ngày 09. 02. 2017 phái đoàn của GX gồm cha Mai Đức Vinh, bà Trần Thị Kim Chi, ông Nguyễn Anh Hải, ông Trần Văn Cảnh, ông Trần Thiệu Đức và anh Lương Thành Trung đến tòa TGM gặp đức ông X. Rambaud để xin lá thư mà ông Cuverville đòi. Trong buổi trao đổi hơn một tiếng đồng hồ, đức ông đã không cho thư, lại nói hai câu làm mọi người giật mình và không được một lời cắt nghĩa : 1) Tôi hoài nghi về lý do căn bản mà GX muốn rời khỏi Paris (Je doute de la raison fondamentale par laquelle vous avez voulu quitter Paris). 2) Đức Hồng Y muốn quý vị (GX) ở lại Paris. (Le Cardinal veut que vous restiez à Paris).

Ngay sau đó, nhiều lần gặn hỏi lý do, đức ông Rambaud vẫn không cho biết. Tới ngày 29. 03. 2017, đức ông Rambaud mới nói với cha Vinh : «Đó là quyết định của Hội Đồng cố vấn kinh tế của giáo phận» (C’est la décision du Conseil des Consulteurs économiques du diocèse). Và cũng trong buổi nói chuyện này, đức ông Rambaud khẳng định những chi tiết cha Vinh đặt ra : 1) Ngưng toàn bộ dự án cơ sở. 2) Ngưng chiến dịch sổ vàng. 3) Hoàn tiền lại cho những người đã cho vay dài hạn không lời. 4) Hoàn tiền lại cho những người cho Sổ Vàng với chủ đích tìm mua cơ sở mới, nếu nay họ xin lại. Nhưng trong mail ngày 10 . 04. 2017, ông Cuverville khẳng định : Về sổ vàng thì không thể bồi hoàn (concernant le Livre d’Or, il ne peut pas être remboursé. C’est impossible …), vì giấy cho miễn thuế đã gửi đi rồi, sổ sách đã làm xong rồi…

3) Phản ứng của GX .

Ngày thứ bảy, 22. 04. 2017, buổi hội chung có Ban Giám Đốc, Ban Thường Vụ, Ban Cố Vấn, quý Đại Diện, các Chuyên Viên … đã quyết định : 1) Là người Công Giáo, chúng ta vâng lời toà TGM, chúng ta báo cho cộng Đoàn biết ‘ngưng phương án cơ sở mới’, ‘ngưng chiến dịch Sổ Vàng’ (tờ Thông Báo Chúa Nhật 30. 04. 2017). 2) Gửi thư bảo đảm cho đức ông Rambaud xin một ‘décision écrite’ về việc ngưng phương án, và một thư cho ông Cuverville báo cho ông biết’ (notifier) quyết định của buổi hội : 1- Trả tiền lại cho những người cho vay dài hạn không lấy lời. 2- Hoàn tiền lại cho những người đã cho để mua cơ sở mới mà nay họ muốn lấy lại. 3- Không thể trả tiền lại cho những người đã nhận giấy trừ thuế (vì đụng đến vấn đề nhà nước).

4) Tòa TGM trả lời lại : Phương án cơ sở và chiến dịch sổ vàng không bị ngăn cản :

Chúng tôi đã gửi hai lá thư lên tòa TGM ngày 30. 04. 2017, thì ngày 16. 05. 2017, ông Cuverville đã trả lời (thay cho cả đức ông Rambaud). Thư gồm ba phần : 1- Trong phấn đầu, ông kể lại những sự kiện tòa TGM đã đồng hành tích cực với GX trong phương án cơ sở, và những vấn nạn đức ông Rambaud đặt ra về sự thiếu đồng thuận của nhiều giáo dân trong việc mua cơ sở Emerainville, và về ngân khoản tân trang cơ sở không rõ ràng (mal défini), sau cùng là việc mua cơ sở Emerainville bị Préfecture từ chối (thư 09.03.2017). 2- Phần hai, ông Cuverville khẳng định rằng : những sự kiện như vậy không gây cản trở cho dự án mà GX đã muốn, cũng như chiến dịch sổ vàng đã được chấp thuận. GX hoàn toàn tự do tiếp tục : hoặc tìm một địa điểm khác, hoặc đầu tư vào địa điểm hiện tại để có một giao uớc rõ ràng và lâu dài với Hội (chủ nhà). Giáo phận có thể giúp GX trong việc này (Cette situation ne remet pas pour autant en cause le projet de la communauté tel que vous avez pu le souhaiter et tel que vous l’avez décrit dans votre demande d’accord de mise en place du cahier d’or. En effet, vous avez toujours toute latitude de poursuivre soit en trouvant un autre site, soit en investissant sur le site actuel dans une relation contractuelle claire et de long terme avec Association qui puisse vous permettre d’investir localement. Le Diocèse peut vous y aider). 3) Trong phần 3, ông Cuverville khẳng định : những ân nhân cho tiền với giấy trừ thuế thì không thể bồi hoàn.

5) Nhận định và góp ý về lá thư của ông Cuverville.

Sau khi trao đổi với một số anh chị, tôi có một vài nhận định và góp ý như sau :

Qua ông Cuverville, tòa TGM khẳng định lại ‘GX có toàn quyền tự do trong phương án cơ sở’ hoặc tìm một địa điểm khác, hoặc đầu tư vào địa điểm Épinettes hiện nay…

Tuy nhiên vì ‘vâng lời tòa TGM, chúng ta đã thông báo ngưng phương án cơ sở và chiến dịch sổ vàng’ (Thông báo Chúa Nhật 30. 04. 2017).

Hai điểm cần xác định thêm :

+ ‘Tìm một địa điểm khác’ (autre site) : Cần hỏi rõ tòa TGM xem Giáo Xứ có thể tìm ‘điạ điểm khác’ ở ngoài Paris (ngoại ô) hay chỉ ở trong Paris (vì đức ông X. Rambaud đã nói ‘Đức Hồng Y muốn giáo xứ ở lại Paris’).

+ ‘Đầu tư vào địa điểm Epinettes hiện nay…’ : Phải điều đình với Hội chủ nhà càng sớm càng tốt, về các điều kiện đầu tư và thời gian ở lại …. Việc điều đình phải hoàn thành ít nhất là 5 năm trước khi ‘commodat d’utilisation gratuite’ hết hạn (2028). Như vậy mới kịp xoay xở…

+ Theo những lời lẽ của tòa TGM từ đầu năm 2017 đến nay, thì tôi nghĩ toà TGM thiên về giải pháp thứ hai : ‘Giáo Xứ đầu tư và ở lại Epinettes’.

+ Dù theo giải pháp nào đi nữa, điều kiện tất yếu là Giáo Xứ chúng ta phải ‘nhất trí’, ‘tự lực’, ‘tự cường’. Đó là dấu của ơn Chúa.

Kính thưa Đại Hội,

Điều quan trọng tôi muốn thông báo với Đại Hội : Có thể trong những ngày tháng tới, sẽ có những thay đổi về nhân sự của Ban Giám Đốc, nên tôi, với quyền hạn cha sở, xin lưu nhiệm Ban Thường Vụ hiện nay thêm một năm nữa, hầu có sự liên tục trong sinh hoạt của Giáo Xứ. Tôi chân thành cám ơn sự hy sinh của quý thành viên trong Ban Thường Vụ.

Riêng tôi, tuy chưa có giấy chính thức, nhưng bình thường tôi được đi hưu trí trong những tháng tới. Vì thế, đây là lần cuối cùng tôi hân hạnh tham dự Đại Hội Mục Vụ. Tôi cám ơn Thiên Chúa vì đã 33 năm tôi hân hạnh đồng hành với Hội Đồng Mục Vụ, cách riêng với Ban Thường Vụ. Vì thế tôi vui mừng cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ, đồng thời cám ơn tất cả quý vị hiện diện hôm nay, cũng như những người vắng mặt hay đã được Chúa gọi về. Đại Hội Mục Vụ luôn là một ấn tượng lớn trong đời sống mục vụ của tôi.

Giờ đây, tôi xin nhường lời cho bà Micheline Trần Kim Chi, chủ tịch HĐMV.

Xin kính chào quý vị. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu chúc lành cho mỗi vị.

Lm Mai Đức Vinh

II. Bà Chủ Tịch Micheline Trần thị Kim Chi,

Kính thưa Đức Ông Giám đốc

Kính thưa quý Cha Tuyên Úy,

quý sơ, quý thầy Phó tế

Kính thưa quý vị Cố vấn, quý vị Đại biểu.

Hôm nay, con xin được trình bày cùng Đại hội các sinh hoạt trong sáu tháng qua, những diễn tiến từ tháng 01/2017 cho tới nay.

1/ Kết quả Chiến dịch cưú trợ nạn nhân lũ lụt ở Miền Trung Việt Nam: Đáp lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí LInh, chủ tịch Hội Đồng Giám mục VN, Giáo Xứ VNP đã quyên góp trong tháng 11/2016 được 10.000 € và gửi về cho Đức Cha Giuse Vũ Đình Hiệu, chủ tịch Ủy ban Xã hội của Hội Đồng Giám mục VN

2/ Tết Đinh Dậu : Tiệc Xuân của BTV đã được tổ chức vào Chúa Nhật 22/01/17. Trong bầu khí vui tưoi mừng Xuân mới với các món ăn ngon và chương trình văn nghệ đặc biệt vui Xuân, nhiều quan khách đã có lời khen ngợi. BTV xin cảm ơn sự tích cực của hai chị Ngọc Hằng và Trúc Tiên, ủy viên Tài chánh và Văn hóa. Sau đó các địa điểm Mục vụ, các Hội đoàn, Ban, Nhóm trong Giáo Xứ đã mừng Tết Đinh Dậu theo lịch trình đã có.

3/ Đức Cha Michel Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám Mục địa phận Kontum viếng thăm Giáo Xứ và dâng Thánh lễ ngày Chúa Nhật 18/01/17. Trong bài giảng, Ngài nhấn mạnh đến tinh thần sống và làm chứng về Tin mừng của người giáo dân VN theo gương các Thánh Tử đạo tiền nhân.

4/ Mừng lễ Thánh Giuse quan Thầy GX và kỷ niệm 70 năm thành lập GXVN Sẽ có 2 ngày đặc biệt : a/ Chúa Nhật 19/03/2017 GX chúng ta đã mừng lể Thánh Giuse Quan Thầy của GX và kỷ niệm 70 năm của GXVN, Cha Gilbert Nguyễn Kim Sang chủ lễ, khai mạc triển lãm về lịch sử và sinh hoạt của 7 cộng đoàn ngoại ô, cũng như 10 hội đoàn lớn và phong trào trong GX. Có khoảng 800 giáo dân tham dự, sau lễ có tiếp tân chung cho cả GX b/ Lễ các Thánh Tử đạo VN : Chúa Nhật 19/11/17, đã mời Đức Hồng Y Vingt Trois chủ lễ 11g30, sau đó có Diễn nguyện Thánh ca do 13 Ca đoàn trong GX tham dự, sau cùng là tiếp tân chung cho cả GX.

5/ Chúa Nhật 26/03/17 ngày Gia đình Trẻ, nhóm đã học hỏi đề tài " Linh đạo gia đình theo Tông huấn Amoris Laetitia " của Đức Thánh Cha Phanxicô, do GS Trần văn Cảnh hướng dẫn. Có khoảng 50 người dự.

6/ Lễ ACIES của Legio Mariae: Ngày lễ Truyền tin thứ bảy 25/03/17: Mỗi quân binh lập lại lời hứa với Đức Mẹ.

7/ Chiến dịch Bác ái mùa Chay: Từ 4 năm nay, vào mùa Chay,GX xin các gia đình bớt chi tiêu, gom góp thức ăn khô, tiền túi để giúp người nghèo. Mỗi năm được chừng 50kg đồ khô và 1000€. Tiền và thực phẩm gửi về cho các tổ chức từ thiện như Emmaus hay St Vincent de Paul.

8/ Đặc biệt mùa Chay : Mỗi thứ sáu có Thánh lễ và Ngắm Đàng Thánh giá từ 10g- 12g, TNTT, hội đoàn, phong trào đều có ngày tĩnh tâm và xưng tội. Có 5 tân tòng rửa tội lễ Phục Sinh.

9/ Ngày Văn hóa ,Sinh nhật thứ 27 của Thư viện: Ngày ra mắt cuốn "Tuyển thơ Cung Chi " của linh mục Giuse Đinh Đồng Thượng Sách, nhân dịp 70 năm GX được thành lập.

10/ Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở FATIMA : GXVN sống năm hồng ân với 5 việc làm cụ thể :

-a/ Mời gọi giáo dân đọc lại cuốn "Fatima hoà bình và tình thương " do GX xuất bản

-b/ GX phát hành cuốn lịch Thánh kinh & Phụng vụ năm 2017 chủ đề 100 năm Đức Mẹ Fatima

-c/ Phong trào Cursillo hành hương Fatima, có 150 người tham dự từ 4-8/05/17

-d/ Hành hương Fatima từ 24-28/07/17 với 100 người tham dự do GX tổ chức

-e/ GX sẽ lãnh ơn Toàn xá ngày 22/10/17 tại Trung Tâm Đức Mẹ Fatima từ 14g30-16g30.

11/ Đại hội thường niên của LĐNN: Cử hành ngày thứ hai 1/05/17 có Thánh lễ, bá cáo tình hình và sinh hoạt, kết thúc với bữa cơm huynh đệ khoảng 300 người dự. Số thu cho quỹ điều hành GX được 5.500€.

12/ Hai ngày Thân Hữu Kermesse 3-4/05/17 : Số người tham dự không đông, những gian hàng ẩm thực vẫn là nơi được mọi người chiếu cố nhiều nhất, phụ huynh và các em Thiếu nhi rất vắng bóng. Hy vọng năm sau sẽ có những cải tiến để không khí thêm sinh động Số thu sẽ được thông báo trên tờ Sinh hoạt Mục vụ hàng tuần.

13/ Những tin ngắn:

- Khoá chuẩn bị hôn nhân: Năm nay có 6 đôi ghi danh

- 13/05/17 Có 13 em Tuyên xưng Đức tin

- 20/05/17 29 em Rước lễ lần đầu

- 10/06/17 24 em được Thêm sức bởi Đức Cha Thibault Verny

- 17/06/17 22 em Rước lễ Trọng thể.

- Khóa học hỏi sống Đức Tin cho người trưởng thành vào mỗi thứ bảy đầu tháng. Cha Sinh phụ trách.

- Chúa Nhật Lễ Lá có tĩnh tâm và nhận Bí tích hoà giải dành cho các tân tòng, từ ba năm trở lại . Đức Ông phụ trách.

- Cuối tuần 25-27/05/17 có khóa gặp gỡ các bạn trẻ VN tại Pháp tổ chức ở Orsay, và khóa Gặp gỡ giới trưởng thành thứ XVII ở Stras bourg, GX có 6 người tham dự. Cả hai khóa đều do Tuyên úy đoàn tổ chức.

Kính thưa Đức Ông Giám đốc, kính thưa toàn thể Đại hội, chúng con xin dành một đôi lời , dù lúc này chưa phải giây phút nói lời từ biệt , gửi tới Đức Ông tâm tình quý mến, biết ơn đối với một vị chủ chiên đã hy sinh hết tâm huyết, thương yêu,can đảm lèo lái GXVN trong 33 năm qua. Gương sáng và hình ảnh, cũng như những lời giáo huấn của Ngài sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí chúng con, chúng con BTV HĐMV sẽ luôn làm việc trong tinh thần của Đức Ông là : Hãy thành thật với Chúa, hãy thành thật với chính mình và với tất cả những người chung quanh.

Con xin kính chào và chúc Đại Hội thành công.

Micheline Trần thị Kim Chi Chủ tịch

3- Các địa điểm mục vụ : ĐỊA ĐIỂM ANTONY. ĐỊA ĐIỂM ERMONT. ĐỊA ĐIỂM GARGES – SARCELLES. ĐỊA ĐIỂM VILLIERS LE BEL. ĐỊA ĐIỂM MARNE LA VALLÉE. ĐỊA ĐIỂM SEINE SAINT DENIS. ĐỊA ĐIỂM ANTONY (vắng mặt)

B/PHẦN CHIA SẺ VÀ TRAO ĐỔI Ý KIẾN:

1- VỀ SỔ VÀNG và CƠ SỞ GIÁO XỨ:

• Do có quyết định của Toà TGM về việc ngưng cơ sở mới Emerainville, dẫn theo việc ngưng chiến dịch Sổ Vàng, và việc bồi hoàn tiền đóng góp khi giáo dân yêu cầu.

Cùng chung ý kiến của đại diện Ban Kế Toán (Sơ Thoa), ban Cố Vấn (Ô. Trần văn Cảnh), cũng như của chuyên viên Trần Thiệu Đức, Đức ông xác nhận : Có thể hoàn tiền lại cho những ai đóng góp không xin trừ thuế nếu có yêu cầu, nhưng nếu đã được trừ thuế thì không thể xin bồi hoàn được. Riêng có một trường hơp đóng góp xin trừ thuế nhưng lại không sử dụng giấy trừ thuế này, đã yêu cầu được bồi hoàn lại, thì Đ.Ô rất tiếc không thể thực hiện được, vì Toà TGM và Sở Thuế đã kết toán xong.

• Ông Nguyễn Quang Trung xin Đ.Ô hỏi lại Toà TGM có một quyết định rõ ràng về việc “ĐI/Ở” của Giáo xứ, và dù thế nào việc đóng góp cũng nên tiếp tục.

- Bà Kim Chi trả lời và phân tích thêm: Sau nhiều lần Đ.Ô đã viết thư hỏi, câu trả lời của Tòa TGM vẫn không được rõ ràng, vì một mặt Toà TGM - theo Đ.Ô Xavier Rambaud - yêu cầu Giáo Xứ ở lại Paris và cho tiếp tục chiến dịch Sổ Vàng để dùng vào việc sửa chữa cơ sở Epinette trong tương lai, dù chưa biết trong điều kiện nào sau khi hết hạn vào năm 2028, một mặt - theo ông Philippe De Cuverville - GX được quyền kiếm một cơ sở mới khác. Do có hai hướng đi khác nhau như vậy, nên việc phát động lại chiến dịch Sổ Vàng có phần khó khăn.

• Theo anh Dương Công Huy, qua quyết định của Toà TGM và ý của Đức Cha Thibault Verny trong Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức ngày 10/6/2017, có nhận định như sau: Có thể do nhìn thấy sự khó khăn của GX, nên Toà TGM luôn thể hiện ý muốn đồng hành với chúng ta, nhưng vẫn để GX tự do chọn lựa hướng đi của mình. Do vậy, trong những tháng tới chúng ta cần ngồi lại hoạch định hướng đi mới với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, rõ ràng hơn để tránh những vấp phạm như thiếu sự đoàn kết và thống nhất của GX, mà trong phần tường trình của Đ.Ô đã đề cập đến, hay những thắc mắc dù không lớn (như việc trừ thuế…) có thể xảy ra.

• Ông Thơm cho rằng trong các Cộng Đoàn ngoại kiều tại Paris, Cộng đoàn VN có lịch sử gắn bó với Paris hơn các cộng đoàn ngoại kiều khác, nên ông cho rằng “sống chết” gì giáo xứ VN cũng nên ở lại Paris, dù có phải tìm cơ sở khác. Ông Thơm đề nghị, nếu không đủ tài chánh, GX có thể chỉ xây dựng nhà ở cho các cha , rồi các Cha đến làm Thánh Lễ cho các cộng đoàn VN tại các địa điểm mục vụ .

• Chị Đào Kim Phượng có ý kiến: Nếu được tự chọn lựa cho việc “Đi/Ở” thì giải pháp GX nên chọn là “Đi”, vì chị cho rằng với số vốn dành dụm được, nếu góp vào việc sửa chữa cơ sở Epinette sẽ coi như không bao giờ lấy lại được. Còn nếu chọn giải pháp “Đi”, thì chúng ta nên chờ hướng giải quyết rõ ràng của Toà TGM, trước khi tìm một cơ sở khác, và tìm cách khắc phục từ từ những trở ngại như :

- Đóng góp thêm về tài chánh, và không bắt buộc phải trả lại tiền đã đóng góp.

- Rà soát các thủ tục hành chánh, để tránh lập lại những cản trở vào giờ chót.

- Và là người KiTô, chúng ta luôn hy vọng giải quyết được mọi vấn đề trong ơn

Chúa, nếu chúng ta biết gạt bỏ tư tưởng, lợi ích cá nhân mà đặt lợi ích chung

của Giáo xứ lên trên hết.

• Ông Cảnh bổ túc ý kiến chọn giải pháp “Đi”: Trước hết chi phí duy trì sinh hoạt ngày càng cao, trong khi thu nhập ngày càng giới hạn của Giáo xứ. Nếu phải gánh chi phí sửa chữa cơ sở Epinette theo đúng qui định hiện tại, thì tốn kém rất nhiều. Còn nếu “Ở”, thì theo nhận định của ông Cảnh, truyền thống gắn bó của Paris với cộng đoàn ngoại kiều không còn được quan tâm giúp đỡ như trước nữa, mà sự độc lập của GX là do sự quyết tâm của chính ta mà thôi. Tuy nhiên trước khi bàn đến vấn đề này, GX cần biết quyết định của vị Tân Giám Đốc Giáo Xứ VN Paris trước đã, điều mà Đ.Ô vẫn chưa thông báo.

• Ông Nguyễn Minh Dương nhận định, việc Đ.Ô luôn chủ trương tự lực tự cường cho Giáo xứ là một chủ trương hết sức khôn ngoan, và đã đáp ứng được nhu cầu của người Việt tha hương, là có được niềm vui khi đến giáo xứ sinh hoạt như sinh hoạt trong gia đình vậy, nhất là giữ được bản sắc văn hoá của dân tộc VN cho thế hệ trẻ. Vì thế, dù GX chưa thể quyết định mua cơ sở mới trong lúc này, ông cũng yêu cầu Đ.Ô nên tiếp tục chiến dịch Sổ Vàng trong lúc chờ quyết định rõ ràng của Toà TGM.

2- VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ:

Đức ông thông báo, vào cuối tháng 8-2017 Ngài sẽ về hưu, và cha Giuse Đinh Đồng Thượng Sách cũng ngưng nhiệm vụ vì lý do sức khoẻ. Vì thế trong năm Mục vụ mới 2017 sẽ có thay đổi nhân sự trong Ban Giám Đốc. Dù chưa được biết danh tánh các vị mới, nhiều ý kiến đã được đóng góp cho sự kiện “tiễn cựu nghinh tân” này.

• Ô. Thơm đề nghị nên tổ chức ngày “tiễn cựu” riêng, để giáo dân có nhiều thì giờ chia sẻ và tâm tình với Cha Giám Đốc, sau 40 năm đồng hành với đoàn chiên tha phương tại Paris, qua nhiều đọan đường gian nan và nhiều nỗi thăng trầm của Giáo xứ chúng ta.

• Bà Kim Chi cũng kêu gọi mọi người đóng góp ý kiến cho 2 ngày “tiễn cựu nghinh tân” được tổ chức thật tốt đẹp.

• Ông Hiệp đề nghị, nếu Đ.Ô đã quyết định lưu nhiệm Ban Thường Vụ thêm một năm, thì cũng xin Đức Ông ở lại với Giáo dân thêm một năm nữa, và đó cũng là đề nghị của anh Nguyễn minh Dương, vì nhận thấy Đ.Ô dù tuổi cao nhưng vẫn còn năng lực và tinh thần minh mẫn, nhất là tình cảm của giáo dân đối với Đ.Ô luôn tràn đầy , thể hiện qua sự tham dự của các đại biểu ngày càng đông trong các kỳ đại hội. Đề nghị này được nhiều đại biểu vỗ tay tán đồng.

• Bà Chủ Tịch HĐMV đồng ý sẽ viết thơ đề nghị lên Toà TGM xin lưu giữ Đức Ông trong chức vụ Giám Đốc Giáo xứ VN Paris thêm 1 năm nữa.

Tuy nhiên Đức ông giải thích, đối với các linh mục trên 80 tuổi, Giáo Hội không muốn đặt trách nhiệm trên vai các ngài nữa. Riêng đối với trường hợp của Đ.Ô, đã có sự trao đổi trực tiếp với Toà TGM, là khi Đ.Ô đã tìm được vị thay thế Ngài, Đ.Ô sẽ giới thiệu với Toà TGM, và sau khi các ngài thống nhất ý kiến , Đ.Ô sẽ gởi đơn từ chức.

Đại hội được kết thúc lúc 17 giờ trong bài hát Kinh Hoà Bình và tất cả các đại biểu hiện diện cùng chụp chung tấm hình lưu niệm với Đức Ông.

Ban Thư Ký

Loch Anh Khoa và Trần thị Phúc