Tình Ca Bạn Đời

* Ngày Lễ Tình Yêu- Valentine’s Day : 14/2/17

“ Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, thi loài người không được tháo gỡ “
( Mt.19 : 6 )
“Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa”
( Huấn ca.26 : 16 )

Bạn Đời ta gọi là Mình,
Mình ơi ! Ta gọi thân tình Nhà Tôi.
Đời người cuộc sống lứa đôi,
Thân ta một nửa nguyện thời trao nhau,
Trọn tình vẹn nghĩa trước sau,
Dẫu trăm năm bạc mái đầu chẳng thay,
Lời đầu giao kết còn đây,
Tình yêu bền vững, nối giây thề nguyền,
An hòa gìn giữ mối duyên,
Tuân theo Thánh ý lời truyền khắc ghi :
‘Thiên Chúa kết hợp sự gì,
Con người không thể bỏ đi theo mình.’
Bạn Đời tình nghĩa trung trinh,
Mình ơi ! Ta gọi thân tình Nhà Tôi,
Cuộc đời ta đã kết đôi,
Trăm năm nương tựa vẫn thời có nhau.
Thương nhau luôn hãy nguyện cầu,
Yêu nhau xin Chúa cầu bầu chở che,
Biển trần lôi cuốn đam mê,
Chúa luôn nâng đỡ bốn bề yên vui.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG