THÁNH GIÁ TRÊN ĐỒI TÌNH YÊU
Ảnh của Tấn Đạt

Thánh Giá minh chứng của tình yêu,
Hy sinh cao cả biết bao nhiêu,
Chết khổ nhục, không lời oán trách,
Núi Sọ cô đơn buồn hắt hiu !
(Trích thơ của Đinh Văn Tiến Hùng)