Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần

29/9/2016

Nhân dịp mừng lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng ta suy niệm về cái nhìn của Thiên Chúa và cái nhìn của con người.

1. Cái nhìn của Thiên Chúa

Thiên Chúa nhìn thấy mọi sự, thấu suốt mọi loài, Ngài nhìn xa trông rộng, không có ai và không có gì là ẩn dấu trước mắt Ngài. Bởi thế, nhà thần học Saint Victor nói rằng: Ở đâu có tình yêu, ở đó có con mắt.” Người Arập có câu ngạn ngữ: “Trong một đêm đen, trên một hòn đá đen, có một con kiến đen, Thiên Chúa vẫn thấy nó và yêu thương nó.”

Ngay ở trang đầu Kinh Thánh nói về cái nhìn của Thiên Chúa: khi sáng tạo mọi sự, “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.” Mọi sự được tạo thành đều tốt đẹp. Không có gì là xấu xa cả! Cái nhìn của Thiên Chúa là rất tích cực và đầy hy vọng.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa, Ngài cũng có cái nhìn thấu suốt và tích cực như vậy. Ngài thấy Nathanaen và nói với ông: “Đây đích thật là một người Israen, lòng dạ không có gì gian dối” (Ga 1,45-51). Ngài thấy trước và biết ông trước khi ông gặp Ngài. Ngài thấy chúng ta như chúng ta là.

2. Cái nhìn của con người

Đối với chún
g ta là người trần mắt thịt, chúng ta chỉ thấy mọi sự rất giới hạn, chỉ ở bề ngoài, chỉ thấy một vài phương diện, không bao giờ thấy hết mọi sự.

Không chỉ bị giới hạn, nhiều lúc chúng ta còn thể bị mù lùa, nên không nhìn thấy những gì tốt đẹp xung quanh chúng ta, chúng ta cái nhìn và thái độ tiêu cục về cuộc sống, về Giáo Hội và về người khác. Thái độ tiêu cực này làm ô nhiễm môi trường sống, làm cho cuộc sống thêm nặng nề và thiếu niềm vui.

3. Tin sẽ có cặp mắt của Thiên Chúa

Tuy nhiên, chỉ những ai tin vào Thiên Chúa, thì sẽ có cặp mắt giống Thiên Chúa. Đức tin là cặp kính mới giúp chúng ta nhìn cuộc sống khác hơn, sâu hơn, và xa hơn.

Như Tiên tri Đanien ban đêm, trong một thị kiến, đã nhìn thấy ngai và Đấng ngôi trên ngai rất uy linh (Đn 7,9-10).

Chúa Giêsu nói với Nathanaen: “Anh tin. Nên anh sẽ thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Thật các anh sẽ thấy trời mở rộng, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1,45-51).

Đức tin giúp chúng ta có thể nhìn thấy thế giới vô hình, đó là thế giới của Thiên Chúa, thế giới của các thiên thần và các thánh.

Đức tin giúp chúng ta có thể nhìn thấy Chúa Thánh Thần hoạt động trong Giáo Hội và trong mỗi người. Như nhà thần học Yves Congar nói: “Chúng ta không chỉ thấy Giáo Hội và còn phải tin vào Giáo Hội.”

Đức tin giúp chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp xung quanh chúng ta để biết thán phục và biết ngạc nhiên. Và chúng ta sẽ thấy những điều lớn lao hơn thế nữa của cuộc sống!

Nhờ sự trợ giúp của các Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng ta cầu xin Chúa biến đổi cặp mắt tâm hồn chúng ta giống cái nhìn của Chúa. Đó là cái nhìn thấu hiểu, tích cực và nhìn xa trông rộng để chúng ta xứng đáng trở thành người rao giảng niềm vui Tin Mừng.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương