Thiên thần của Dachau - Cha Engelmar Unzeitig
Một linh mục Đức được nhiều người biết đến với biệt danh “Thiên thần của Dachau” đã được tuyên phong Chân Phước tử vì đạo tại Wurzburg, bên Đức, vào ngày 24 tháng 9.

Chân Phước Engelmar Unzeitig sinh năm 1911 và qua đời năm 1945 khi mới 34 tuổi đã gia nhập dòng Thừa Sai Mariannhill và được thụ phong linh mục vào năm 1939. Được giao coi sóc một giáo xứ ở bên Áo, ngài đã lên tiếng nhân danh những người Do Thái trong bài giảng của ngài.

Chân Phước Unzeitig đã bị giam cầm trong trại tập trung Dachau trong bốn năm cuối cùng của cuộc đời ngài và tự nguyện phục vụ cho các bệnh nhân mắc bệnh thương hàn.

Trong diễn từ sau kinh Truyền Tin ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô nói:

“Ngài đã bị giết trong trại tập trung Dachau do sự thù ghét đức tin; ngài đã lấy tình yêu chống lại thù hận, sự dịu hiền chống lại tàn ác. Cầu mong gương của ngài giúp chúng ta là các chứng nhân của tình bác ái và niềm hy vọng cả giữa các khốn khó.”