THIÊN THẦN TRUYỀN TIN
Ảnh của Tấn Đạt
Hỡi người dương thế lặng nghe
cung đàn
Mau tìm cho tới thờ kính
Vua giáng trần.
(Trích ca khúc của Hoài Đức & Nguyễn K. Xuyên)