Los Angeles: Tiếp theo sau việc bổ nhiệm Giám Mục Ignatiô Uông Tung Chương sinh quán tại Bắc Kinh cho Giáo Phận San Francisco và Giám Mục Việt Nam Dominic Mai Thanh Lương cho Giáo Phận Orange, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Linh Mục Oscar Azarcon Solis, Chánh Xứ nhà thờ Ðồng Chánh Tòa thánh Giuse tại Thibodaux, La., lên làm Giám Mục Phó cho Tổng Giáo Phận Los Angeles. Ðây là vị giám mục tân cử Á Châu thứ 3 và là giám mục tiên khởi Phi Luật Tân trong lịch sử Giáo Hội Hoa Kỳ trong vòng 1 năm qua (Ðức Ông Uông Tung Chương được bổ nhiệm vào ngày 13/12/2002 nhậm chức ngày 30/1/2003).

Việc bổ nhiệm đã được Tòa Thánh Vatican thông báo vào ngày Thứ Năm 11/12. Ðức Giám Mục tân cử Solis, sẽ được thụ phong Giám Mục vào ngày Thứ Ba 10/2/2004 tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà các Thiên Thần tại TGP Los Angeles. Ngài cũng sẽ là vị giám mục thứ 29 sinh quán tại nước ngoài hiện đang thừa tác mục vụ cho Giáo Hội Hoa Kỳ.

Trong cuộc họp báo cùng ngày thứ Năm 11/12 tại Los Angeles, Ðức Hồng Y Roger M. Mahony nói “"Tổng giáo phận Los Angles, với con số người Phi Luật Tân đông nhất nước, thật phù hợp cho Đức Thánh Cha chọn là nơi có một Giám Mục người Phi Luật Tân đầu tiên".

Ðức Hồng Y Mahony cho biết tân giám mục phú tá sẽ làm chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hợp mới được thành lập “nhằm phục vụ và kết hợp tất cả các nhóm sắc tộc khác trong toàn Tổng Giáo Phận”.

Ðức Hồng Y nói tiếp “Với sự hội nhập đông đảo nhất của con người đến từ khắp nơi trên thế giới, Tổng Giáo Phận Los Angeles là tổ ấm cho hết mọi người. Bây giờ đã đến lúc tôi muốn hòa hợp những nỗ lực mục vụ của tôi tới tất cả các dân số khác nhau trong Tổng Giáo Phận. Việc bổ nhiệm giám mục Solis giờ đây cho chúng ta một vị lãnh đạo mới trong lãnh vực này”.

Cậu Oscar Azarcon Solis sinh ngày 13/10/1953 tại San Jose ở Phi Luật Tân (nếu nói theo ‘tướng số Tây Phương” cậu Solis được xếp vào hạng Bò Cạp Scorpion, là những người có cương lĩnh và lập trường vững chắc). Cậu Solis gia nhập Chủng Viện Dòng Ngôi Lời tại Thành Phố Tagaytay và tốt nghiệp Ðại Học của Ðại Chủng Viện Thánh Thomas ở Manila Phi Luật Tân.

Thầy Solis thụ phong Linh Mục tại Giáo Phận Cabanatuan, Phi Luật Tân vào ngày 28/4/1979. Ðến làm việc mục vụ tại Hoa Kỳ vào năm 1984, lúc ấy Cha đã là giáng sư triết học, làm khoa trưởng sinh viên và giám đốc chủng viện Maria Assumpta; làm tuyên úy và giám đốc mục vụ tại Araullo Lyceum là một trường đại học tại Thành Phố Cabantuan và cũng là Giám Ðốc Ơn Gọi.

Từ năm 1984 đến năm 1988, cha Solis phục vụ tại Tổng Giáo Phận Newark, N.J., làm linh mục phụ tá tại thánh đường St Rocco tại Thành Phố Union.

Ðược sự chấp thuận của các giám mục nhiệm sở tại Phi Luật Tân, Cha thuyên chuyển qua Giáo Phận Houma-Thibodawx tại Hoa Kỳ vào năm 1988 được bổ nhiệm làm linh mục phụ tá Tại Nhà Thờ Ðồng Chánh Tòa Thánh Giuse.

Chính thức gia nhập vào hàng giáo sĩ tại Giáo Phận Houma-Thibodaux vào năm 1992 được lên làm Cha Chánh Xứ tại Nhà Thờ Ðức Bà Prompt Succor ở Golden Meadow, La., và được bổ nhiệm làm Cha Chánh Xứ Nhà Thờ Ðồng Chánh Tòa vào năm 1999.

Cha Oscar Azarcon Solis là thành viên trong Hội Ðồng Linh Mục tại Giáo Phận, thành viên trong Ủy Ban Tư Vấn và hiện cũng là Linh Mục Tuyên Úy cho Hội Hiệp Sĩ Columbus tại Hoa Kỳ cũng như tại Phi Luật Tân.

Trong thông tư nói trong cuộc họp báo với sự hiện diện của Ðức Hồng Y Roger Mahony, Giám Mục tân cử Solis nói việc bổ nhiệm đã gởi đi “một sứ điệp mạnh mẽ, rõ ràng và đầy cảm hứng đến việc đáp ứng của giáo hội liên hệ đến dấu chỉ thời đại, đó là tình thương ưu tiên và quan tâm tinh thần, luân lý và những nhu cầu cần thiết cho tất cả mọi người làm nên một thân mình Ðức Kitô”.

Giám Mục tân cử nói đến việc lãnh nhậm một chức vụ mới “không gì khác hơn là đem những kinh nghiệm mục vụ khác nhau đã ảnh hưởng, tôi luyện và may mắn trong cuộc đời linh mục của tôi với những người đồng hương tại Phi Luật Tân, với người Ý tại New Jersey và với người Pháp Cajun, người Mỹ gốc Phi Châu và những người Hispanic tại Luoisiana”.

Giám mục tân cử nói tiếp: “Thiên Chúa đã nhào nặn tôi như một bình đất rất tầm thường nhưng có giá trị, chỉ vì được thêu dệt một cách phong phú và được hoàn thành bằng tình thương đại đồng, kính trọng và được ưu ái bởi nhiều tầng lớp con người khác nhau mà tôi đã sống và mục vụ trong tư cánh là một linh mục”.

Ngoài tiếng mẹ đẻ Tagalog và tiếng Anh, Giám Mục tân cử Oscar Azarcon Solis còn thành thạo tiếng Tây Ban Nha và thổ ngữ Pháp Creole.

Ghi chú: Ba tấm hình trên là ba vị Giám Mục Á Châu tiên khởi cho năm 2003 trong lịch sử Giáo Hội Hoa Kỳ: Giám Mục Oscar Azarcon Solis; Giám Mục Mai Thanh Lương chụp chung với Cha Giám Ðốc Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam Vietcatholic Network Gioan Trần Công Nghị; Giám Mục Uông Tung Chương.