Cambuchia: Đối với nhiều du khách, dường như có thể lấy làm lạ khi nghe các ni sư Phật giáo cầu nguyện và tụng kinh cùng với những người dân sống trong trại tế bần Công Giáo ở Phnom Penh.

Nhưng Cha Jim Noonan, thuộc Hội thừa sai Maryknoll, người để hết sức lực vào chương trình "Gieo Hy vọng", một dự án về HIV/AIDS do Hội thừa sai Maryknoll thực hiện ở Campuchia, thấy rằng sự hợp tác liên tôn là cần thiết trong việc chăm sóc cho những bệnh nhân trong trại tế bần hầu hết theo Phật giáo. Ngài nói có nhiều sự hợp tác giữa chương trình với hai ngôi chùa Phật giáo.

Cha Noonan nói về sự hợp tác này trong khi ngài đang ở Bangkok tham dự một hội nghị đa tín ngưỡng về AIDS được tổ chức từ ngày 24 đến 24-11.

Nhà truyền giáo nói: “Chúng tôi mời các ni sư Phật giáo cầu nguyện và tụng kinh với các bệnh nhân trong trại tế bần của chúng tôi”.

Nhân viên của Chương trình cũng yêu cầu các nhà sư dạy các lớp về Phật giáo cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi AIDS xuất thân từ các gia đình Phật giáo. Cha Noonan giải thích rằng trẻ em cần biết truyền thống tôn giáo của chúng

Ngài nói thêm: "Các nhà sư, đến từ hai ngôi chùa, rất sẵn sàng và gắn bó với chương trình". Nhân viên Chương trình đã để vài trẻ mồ côi AIDS ở trong các chùa, một trong hai hoặc cả cha mẹ chúng chết do liên quan đến bệnh AIDS.

Vị linh mục Công Giáo báo cáo rằng gần chùa "rất thoáng và hữu ích để hoả táng các bệnh nhân AIDS đã chết trong trại tế bần" và luôn nhắc đến người dân sống chung với AIDS trong Chương trình.

Cha Noonan nói trong trại tế bần có một khu vực nhỏ dành cho việc cầu nguyện. "Chúng tôi có các quyển sách thánh của Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và Phật giáo. Biểu ngữ ở khu vực cầu nguyện gồm các biểu tượng của tất cả các đức tin".

Ngài nói trong thực tế HIV/AIDS đã làm đau đớn người dân Campuchia và họ có nhu cầu hỗ trợ lẫn nhau. "Chúng tôi không chỉ cần tiếp xúc và phát triển sự hợp tác với các cộng đồng đức tin khác mà chúng tôi còn cần học cách phục vụ nhau trong việc chiến thắng dịch AIDS".

Mục đích chính của chương trình "Gieo Hy vọng" là phục vụ những người bệnh HIV/AIDS, đặc biệt là những người sống một mình, vô gia cư và những người không có lương thực.

Bên cạnh nhà tế bần, chương trình hướng dẫn giáo dục ý thức về HIV/AIDS, cung cấp tư vấn, cố vấn y khoa, chăm sóc chổ ở và phân phối thực phẩm đến những người nghèo bệnh AIDS, và chăm sóc trẻ em sống với AIDS hoặc ảnh hưởng bởi AIDS.

Thông tấn UNAIDS của Liên Hiệp Quốc báo cáo rằng Campuchia là " nước Châu Á có số người trưởng thành lây lan HIV cao nhất". Ước lượng có 170.000 người lớn và trẻ em trong một nước có 13,4 triệu dân hiện bị nhiễm virut HIV, virut dẫn đến bệnh AIDS, căn bệnh chết người trong đó con người mất khả năng đề kháng bệnh tật.