Có lẽ nhân loại đang trưởng thành hơn với chiến tranh đã qua

Suy nghĩ của Đức Hồng Y Tổng trưởng Thánh bộ về Đời sống Thánh hiến nói về Sức mạnh của Cầu nguyện.

Rome , 10 tháng 09, 2013 ( Zenit.org) Đức Hồng Y João Braz de Aviz - Tổng trưởng Thánh viện Đời sống Thánh hiến và các dòng Tu, đã tham gia cầu nguyện canh thức hôm thứ Bảy tại Quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Khi kết thúc , ZENIT đã nói chuyện với ngài về những gì ngài đã trải qua trong Đêm Canh Thức. Ngài nói: “Chúng tôi tin rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của hòa bình” và rằng “mặc dù nhân loại đã có một lịch sử với nhiều cuộc chiến tranh , có lẽ nó đang đi đến một điểm của sự trưởng thành đặc biệt là với toàn cầu hóa, trong đó ý thức về hòa bình sâu sắc hơn rất nhiều”.

Ngài cũng chỉ ra rằng thật cần thiết để cầu xin Chúa cho hòa bình bởi vì những con người không thể đem nó đến.

Biết hậu quả của chiến tranh, nỗi đau đến từ chúng và thực tế chúng không bao giờ mang lại bất cứ điều gì tốt cả, “có lẽ điều này đang đòi hỏi một giai đoạn mới của sự cân bằng trên thế giới cũng như trong việc ra quyết định”.

Trong mối liên quan, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng có lẽ “hệ thống Liên Hiệp Quốc cũ kỹ hình thành sau Thế chiến là quá nhỏ và cần thiết mở rộng nó”, và ngài xác định, ví dụ “các quyết định nên được thực hiện không phải bằng tỷ lệ biểu quyết của một bên có nhiều quyền lực hơn bên khác, mà là một quyết định được thực hiện bởi tất cả các quốc gia đại diện cho sự cân bằng của thế giới”.

Ngoài ra, ngài cho biết “chúng tôi không có sức mạnh của vũ khí , chúng tôi chỉ có sức mạnh của lời cầu nguyện và sức mạnh để nài xin Thiên Chúa” cho hòa bình.

Liên quan đến buổi cầu nguyện hôm thứ Bảy tại quảng trường Thánh Phêrô, ngài nói thêm rằng ngài tin nó có “nhiều ý nghĩa, đức tin của Đức Giáo Hoàng , đức tin của toàn thể Giáo Hội và tất cả các Giáo Hội, dựa vào việc Đức Giáo Hoàng còn kêu gọi cả các tôn giáo khác và các nam nữ thiện chí, rằng chúng ta phải cùng nhau cầu nguyện”. Đức Hồng Y giải thích đây là “tâm lý mới, trong đó mỗi một người có cái gì đó để đóng góp vào những ý tưởng to lớn”.

Cuối cùng, đề cập đến vai trò ngoại giao của Tòa Thánh trong cuộc khủng hoảng Syria, Đức Hồng Y Braz de Aviz đã chỉ ra, trên tất cả, đó là “một ý thức rất mạnh mẽ rằng Giáo Hội là hiện tại” và "chúng ta tin vào sự tốt lành nhân hậu của Thiên Chúa muốn cứu rỗi dân của Người”. Ngài nói thêm “bằng sự đơn giản của mình, Đức Thánh Cha đại diện hầu như cho điều này”. Đó là lý do tại sao, “hơn cả tài ngoại giao, đó là khả năng gom tụ các ý tưởng vĩ đại hiện có trong tim của mọi người nam nữ đến với nhau”.

Anthony Đông Thái