Washington: Không đầy 9 tháng khi nhận lãnh chức vụ tại Giáo Phận Palm Beach, Fla., đang đương đầu với những vụ lạm dụng, Ðức Giám Mục Sean Patrick O'Malley đã được Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tân Tổng Giám Mục tại Boston.

Bổ nhiệm thay thế chức vụ tại Palm Beach là Ðức Giám Mục Gerald M. Barbarito 53 tuổi tại Ogdensburg, N.Y.

Ðức Giáo Hoàng cũng bổ nhiệm vị Giám Mục Phụ Tá Thomas G. Wenski 52 tuổi tại Miami làm Giám Mục Phụ Tá với quyền kế vị tại Orlando, Fla. Là giám mục phụ tá với quyền kế vị, Ðức Cha Wenski sẽ đương nhiên thay thế Giám Mục đương kim Norbert M Dorsey tại Orlando khi Ngài về hưu hay từ trần.

Việc bổ nhiệm mới đã được Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Ðức Tổng Giám Mục Gabriel Montalvo công bố vào ngày 1/7.

Ðức Giám Mục O'Malley 59 tuổi kế vị Ðức Hồng Y Bernard F. Law, đã được Ðức Thánh Cha chấp nhận đơn xin về hưu vào hồi tháng 11/2002 sau một thời gian dài Ngài bị cáo là đã bao che hoặc biết mà vẫn gởi bài sai làm việc nơi khác đối với các Linh Mục lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tại Palm Beach, Ðức Cha O'Malley đã cai quản giáo phận mà tại đây đã có hai vị Giám Mục xin về hưu vì những lời cáo lạm dụng tính dục.

Từ khi Ðức Hồng Y Law về hưu, Ðức Giám Mục Richard G. Lennon đã được bổ nhiệm làm giám quản tạm thời từ đó tới nay, và Ngài sẽ hoàn toàn trao quyền lại cho Ðức Cha O'Malley vào ngày 30/7 tới đây cũng là ngày Ðức Cha O'Malley nhậm chức TânTổng Giám Mục cai quản TGP Boston.

Là vị cai quản Tổng Giáo Phận Boston, nhiều người hy vọng là Ðức Cha O'Malley sẽ được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tiến chức Hồng Y trong Hồng Y Ðoàn vào lần tới.

Ðây không phải là lần đầu tiên Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm một vị Giám Mục đang cai quản chưa được bao lâu tại một giáo phận này để thuyên chuyển cai quản một Giáo Phận mới. Trước đây Ðức cố Hồng Y John J. O'Connor đã cai quản Giáo Phận tại Scranton, Pa vào năm 1983 mới được 7 tháng được thuyên chuyển qua cai quản TGP New York.

Boston sẽ là Tổng Giáo Phận thứ 4 tại Hoa Kỳ mà Ðức Giám Mục O'Malley nắm quyền cai quản Giáo Phận. Là một tu sĩ Dòng Capuchin từ năm 1965, và thụ phong Linh Mục vào năm 1970, đươc bổ nhiệm làm Giám Mục phó với quyền kế vị tại St Thoma, Virgin Islands vào năm 1984 và lên năm giữ chức vụ cai quản Giáo Phận vào 1 năm sau. Ngài đã là Giám Mục tại Fall River, Mass., từ năm 1992 đến năm 2002 và làm giám mục cai quản Giáo Phận Palm Beach từ ngày 19/10/2002.

Cậu Sean Patrick O'Malley sinh ngày 29/6/1944 tại Lakewood, Ohio tại Giáo Phận Cleveland, và theo học 3 trường ở Pennsylvania: St Gabriel tại Pittsburgh, Sacred Heart tại Reading và trường Trung Học St Fidelis tại Butler.

O'Malley vào chủng viện St Fidelis và chủng viện tại Butler rồi gia nhập học viện Dòng Capuchin. Thầy O'Malley khấn tạm vào ngày 14.7.1965 là thày dòng Anh Em Hèn Mọn Capuchin thuộc Tỉnh Dòng Thánh Augustine, thày khấn trọn đời đúng 3 năm sau và thụ phong Linh Mục vào ngày 29/8/1970. Sau khi nhậm chức Linh Mục, Cha O'Malley đã theo học và đậu bằng cao học giáo dục tôn giáo và tiến sĩ văn chương Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha tại Ðại Học Công Giáo America tại Washington, cũng là nơi cha đã dạy học từ năm 1969 đến năm 1973.

Ngài có năng khiếu về ngoại ngữ, ngoài tiếng Anh, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha, Ðức Tổng Giám Mục O'Malley còn thông thạo tiến Pháp, Ý và Ðức.

Khi được bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị tại St Thomas ở Virgin Islands vào ngày 2/6/1984, Cha O'Malley thụ phong Giám Mục vào ngày 2/8/1984 và lên nắm quyền cai quản Giáo Phận vào ngày 16/10/1985 khi vị tiền nhiệm xin về hưu.

Tại Virgin Islands, Ðức Cha đã giám sát thành lập một cộng đoàn nữ tu mới, thành lập 2 đài truyền hình Công Giáo và khai trương nguyệt báo của Giáo Phận. Ðức Cha cũng mở các trung tâm cho kẻ vô gia cư, nhà cung cấp bữa ăn cho kẻ bụi đời, một nhà hưu dưỡng cho người liệt lào và cũng mở các dịch vụ cho người tàn phế, người bị bệnh tâm thần.

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Ðức Giám Mục qua Giáo Phận mới tới Fall River vào ngày 16/6/1992. Sau khi nhậm chức tại đây, Ngài nói công việc ưu tiên hàng đầu là đối phó với cựu linh mục James R Porter là người đã lạm dụng tính dục từ 50 tới 100 trẻ em khi còn là linh mục phục vụ tại Fall River trong thập niên 60.

Lần họp báo sau khi nhậm chức, Ðức Cha O'Malley nói “Giáo hội dường như bị xuyên tạc vì tội lỗi và lạm dụng, nhưng đó là thân thể Ðức Kitô”.

Sau hơn 2 tháng, Ðức Cha O'Malley đã ra bản thảo đầu tiên đề nghị đến chính sách đối với nạn lạm dụng tính dục, trong đó có đoạn viết “Không một người nào có bệnh thích tình dục trẻ em sẽ làm việc phục vụ tại Giáo Phận Fall River”. Vào tháng 12 năm đó, giáo phận đã đi đến thỏa thuận bồi thường cho 68 người bị lạm dụng bởi Porter. Con số bồi thường là bao nhiêu không được cho biết.

Tại Palm Beach, nơi Ðức Giám Mục O'Malley nhậm chức vào ngày 19/10/2002, Ngài thay thế Giám Mục Anthony J O'Connell, người bị tố cáo đã có hành vi lạm dụng tính dục trong thời gian còn ở Missouri. Một người tiền nhiệm phục vụ trước Giám Mục O'Connel là Giám Mục J. Keith Symons đã xin về hưu vào năm 1998 sau khi thừa nhận đã lạm dụng tính dục các cậu giúp lễ khi còn là linh mục.

Vào đầu năm 2003, Ðức Cha O'Really là vị chủ tế và giảng trong thánh lễ tại Vương Cung Thánh Ðường Ðền Thánh Quốc Gia Mẹ Vô Nhiễm tại Washington vào ngày 22/1 là ngày Tuần Hành Phò Sự Sống.

Hiện nay Ngài vẫn là chủ tịch Ủy Ban Ðời Sống Thánh Hiến và là thành viên Ủy Ban Ðặc Biệt các Ðền Thánh và Ủy Ban Hôn Nhân và Ðời Sống Gia Ðình của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ và cũng là thành viên trong Phong Trào Công Giáo Phát Triển Nhân Bản. Ngài cũng từng là Chủ Tịch Ủy Ban Truyền Giáo phục vụ trong ban điều hành và ủy ban Ðào Tạo Linh Mục, cũng từng phục vụ cho ủy ban Di Dân, người Hispanic, và Giáo Hội Mỹ Châu La Tinh.

Ðức Cha O'Malley là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Miền tại Hoa Kỳ Vùng XIV, bao gồm các vùng Florida, Georgia, Bắc Carolina và Nam Carolina.

Ngài cũng là thành viên trong ban giám đốc điều hành Tổ Chức Cứu Tế Công Giáo và Hiệp Hội Phát Triển của Ðại Học Công Giáo Bồ Ðào Nha.

Vào năm 1998, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã bổ nhiệm ngài vào Hội Nghị Ðặc Biệt Ðại Dương Châu cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục được tổ chức tại Vatican từ ngày 22/11 đến 12/12/1988. Ngài cũng từng phục vụ là vị đại diện tông tòa đến viếng thăm nhiều chủng viện tại Trung Mỹ và Caribbean.

Theo cuốn niên giám của Vatican Annuario Pontificio 2003, Tổng Giáo Phận Boston được thành lập vào ngày 8/4/ 1808, gồm 5 phân khu của bang Massachusetts, dân số 3.888.944 người, tín hữu Công Giáo 2.069.225 người, linh mục triều 864, linh mục Dòng 814, phó tế 209, tu sinh 42 Nam Tu Sĩ 1032, Nữ Tu 2727. Trong năm qua đáng tiếc thay chỉ có 6 tân chức linh mục.