Chúc mừng Lễ Thành Hôn
Giacôbê Phạm Quốc Duy
& Elizabeth Đinh Trần Xuân Hạnh