Con không xin Chúa sang giàu
Nhưng đừng bỏ mặc con nghèo quá thôi
Vì khi nghèo rớt mồng tơi
Hoặc khi giàu sụ thì đời con nguy!
Giàu, nghèo cũng khiến con hư
Và con có thể làm ô danh Ngài
Xin thương nâng đỡ từng ngày
Đừng phải đọa đày, thiếu thốn, Chúa ơi!
Nếu tâm can cứ rối bời
Thì con quên Chúa, rã rời tin yêu
Kiếp người đầy vết khổ đau
Nỗi đời trĩu nặng sớm chiều băn khoăn
Giàu, nghèo ranh giới mong manh
Con xin tín thác chân thành sớm khuya
Xin Tình Yêu Chúa bao la
Thêm Tin Cậy Mến cho vừa khát khao.