Nhìn ra kia lá vàng rơi lác đác
Gió cuốn vèo! như rác rưởi tràn lan
Ta biết ngay kiếp lá đến ngày tàn
Rời nguồn sống rồi tan vào cõi khác

Tiễn lá đi có kèm theo tiếng nhạc
Lá có nghe hoan lạc bước tương lai?
Hay sầu thảm buồn phiền nằm nghĩ lại
Tiếc ngày xanh! lỡ dại lắm gương mù

Ganh với đời, chẳng học cách khiêm nhu
Luôn thua đủ, gây thù vương khắp chốn
Lắm kheo khoang chẳng học lời từ tốn
Để bây giở khốn đốn gặm cô đơn

Xưa huênh hoang ngỡ đời chẳng ai hơn
Ta là nhất "mục nhơn hạ vô song"
Mới kiêu căng nay chui vào ống cống
Đến cuối đời một đống chẳng ai ưa

Kẻ độc tài gian ác hãy mau chừa!
Hãy nhìn kỹ mà thừa cơ hoán cải
Lưới trời nay đang sàng lọc phế thải
Từ ngàn xưa lẽ phải thắng gian tà

Kẻ tàn độc lưới trời chẳng thứ tha
Tần Thủy hoàng nay tới Gadafi
Vàng từng núi cũng bỏ lại ra đi
"Lưu xú danh" sử ghi muôn vạn kiếp

Nhìn tội ác chúng làm mà kinh khiếp
Lòng tham lam đã giết hại bao người
Cướp của dân là mang tội với trời
Kẻ phản quốc đất trời không dung thứ...

Nhìn ra kia lá vàng rơi đầy ứ
Trở về đâu đời lữ thứ ra đi
Và đời ta mang theo được những gì?
Tiền của vàng có khi đầy đá qúy...

Nhìn lá vàng rơi như đời ta được ví...
Hãy sống sao đẹp ý trước Thiên Nhan
Lá về cội vui hưởng kiếp "Thiên Đàng"
Và xây dựng "Địa Đàng" nơi đang sống.