Thư của Ðức Hồng Y Sodano gởi cho Tổ chức các Quốc gia Mỹ Châu

VATICAN (Zenit.org).- Vatican đã tuyên bố rõ ràng rằng sự bền vững của nền dân chủ đòi hỏi phải loại trừ nạn nghèo đói. Quốc vụ khanh Tòa Thánh Vatican, Ðức Hồng Y Angelo Sodano xác nhận lập trường này trong một bức thơ gởi nhân danh Đức Gioan Phaolô II cho Tổ chức các Quốc gia Mỹ Châu (OAS) đang họp tại Santiago, Chilê. Ðức Hồng Y đã ngỏ lời trong bức thư gởi cho Maria soledad Alvear Valenzuela, Bộ Trưởng Ngoại Giao Chilê: “Sự thăng tiến và củng cố nền dân chủ đòi hỏi phải loại trừ nạn nghèo đói và đồng thời loại trừ tất cả những gì là nguyên nhân và hậu quả của nó.”

Ðức Hồng Y đã nhắc tới, nhất là “nạn mù chữ, sự bất ổn của người công dân, nạn tội phạm, nạn khủng bố, nạn hối lộ, nạn buôn bán vũ khí và ma túy.”

Hơn nữa, nền dân chủ đòi hỏi “giải quyết rất nhiều vấn đề xã hội khác, như nạn kỳ thị, nạn chủng tộc, sự bất khoan dung và sự thiếu tôn trọng nhân quyền”.

“Không có sự phát triển xã hội, chính trị và kinh tế, thì chính những dụng cụ phải nên bảo đảm cho sự vận hành tốt hệ thống dân chủ--như quyền bầu cử, hệ thống đảng phái, việc truyên truyền bầu cử, etc.-- có thể dễ dàng trở nên những đối tượng của sự điều khiển và bảo trợ”.

Sau cùng, bức thơ nói “gia đình càng lành mạnh, thì xã hội sẽ lành mạnh hơn”.

“Do đó quan tâm về sự vững bền của cơ chế gia đình là một bổn phận của nhà nước, nhà nước phải thực hiện bổn phận, qua đó luật pháp để ủng hộ chứ không phải cản trở gia đình”. “Toà Thánh không bao giờ mỏi mệt lập đi lập lại rằng gia đình không thể bị coi ngang hàng, bằng cách ban cùng những quyền lợi cho những hình thức hôn nhân khác mà không có mục đích thánh và không có sự dấn thân cao cả tiếp tục nòi giống nhân bản và giáo dục con cái, một sự giáo dục cung cấp cho chúng sự ấm cúng, sự bảo vệ, và những tiện nghi vật chất và tinh thần mà chúng cần để lớn lên và có quyền hưởng. ”

OAS gồm 35 nước. Cuba bị loại trừ từ năm 1962. Đây là diễn đàn chính trị chính cho cuộc đối thoại và ấy quyết dịnh đa phương trong vùng.