VATICAN – Ngày hôm qua 29-10-2002, Vatican đã loan báo về một loạt những dự án mới trong thời đại thông tin điện tử ngày nay, bao gồm dự án cho lên internet một số những ấn ản Thánh Kinh cổ, nghệ thuật thánh hiếm có, và những bút tích của Michelangelo và Martin Luther, những tài liệu này trước đây chỉ dành cho một số học giả chọn lọc được xem thôi. Đây là những tài liệu quí trong thư viện Vatican gồm có tới 2 triệu cuốn sách in, trong đó có 8,000 sách xuất bản trước năm 1500, thêm vào đó có đến 75,000 bản viết tay và hàng trăm ngàn đồng tiền và huy chương.

Một dự án khác là Vatican sẽ xuất bản trên CD ROM những tài liệu cũ hiện có liên quan tới các tù nhân thuộc thế chiến thứ II.

Trong cuộc họp báo, Đức hồng y Jorge Maria Mejia, trưởng Thư Viện và Tư Liệu cổ của Vatican nói rằng “tài liệu ấn hành này sẽ bao gồm chừng 3.5 triệu các tài liệu kêu xin sự giúp đỡ hầu tìm ra tù nhân chiến tranh từ năm 1940 tới 1946. Những tài liệu này sẽ nằm trong 6 CDs ROM và Tòa Thánh sẽ cho ra CD từng đợt một.

Đồng thời Đức hồng y Mejia cũng tiết lộ Website mới mà thư viện Vatican vừa thiết lập với sự trợ giúp kỹ thuật và phương tiên của hãng điện toán Hewlett-Packard. Địa chỉ của trang Web mới là: http://bav.vatican.va/phome_en.htm