ST. LOUIS: 14/07/07 - Thư viện Tòa Thánh Vatican tạm đóng cửa trong thời gian 3 năm kể từ thứ Bảy 14/07/07 để tân trang cơ sở. Cơ sở hiện tại của thư viện Tòa Thánh được xây dựng vào thế kỷ 16.

Các nhà khảo cứu trên thế giới rất băn khoăn về việc thư viện đóng cửa trong 3 năm. Tuy nhiên giới nghiên cứu cũng có được phần an ủi vì họ có thể đến thư viện của trường đại học St. Louis University của các cha Dòng Tên ở Hoa Kỳ để tham khảo tài liệu vô cùng hiếm qúy của Tòa Thánh Vatican.

Thư viện của trường đại học St. Louis University hiện đang lưu trữ 37,000 trang trong tổng số 70,000 trang tài liệu của Tòa Thánh Vatican. Những trang mà Viện Đại Học St Louis có là những vi phim (mirofilm), chụp lại các bản chính của Thư Viện Vatican.

70,000 trang tài liệu của Tòa Thánh là các tài liệu vô cùng hiếm qúy, gồm các bản viết tay và các sưu tập dưới thời Trung Cổ và thời Phục Hưng. Nhiều tài liệu chỉ một mình thư viện Vatican có ví dụ Bản Kinh Thánh bằng tiếng Hy Lạp vào thế kỷ thứ Tư, các bàn viết tay của thánh Tôma Aquinas và của các đấng giáo phụ. Vào thời đệ II thế chiến, những tài liệu hiếm qúy của thư viện đã được Tòa Thánh cất giấu dưới hầm để phòng ngừa bị hủy hoại vì chiến tranh.

Viện đại học St. Louis của các cha Dòng Tên có được các bản vi phim là nhờ việc trường được ĐGH Piô XII cho phép chụp vi phim các tài liệu của Tòa Thánh. Hội Hiệp Sĩ Kha Luân Bố đã đứng ra bảo trợ dự án chụp vi phim và xây cất thư viện cho đại học St. Louis để lưu trữ các tài liệu của Tòa Thánh.

Các nhà nghiên cứu và các đại học tại Mỹ đều báo tin cho nhau biết Thư Viện Tòa Thánh Vatican tạm thời đóng cửa trong ba năm, đồng thời họ cũng báo tin cho nhau biết nếu muốn tham khảo tài liệu của Tòa Thánh Vatican, hãy đến thư viện của trường đại học St. Louis của tiểu bang St. Louis tại Hoa Kỳ để tham khảo tài liệu vi phim.

Bản tin thư viện của trường đại học St Louis cho biết nhiều học giả trên thế giới đã xin đến thư viện của trường để tham khảo tài liệu của Vatican.