Ba Lan tổ chức lễ kỉ niệm hồi tưởng về một linh mục, vị tử đạo của Chủ Nghĩa Cộng Sản

Chỉ được trang bị bằng "sự thật, công lý và lòng bác ái" Cha Jerzy Popieluszko đã tìm kiếm để duy trì và làm chứng cho sự tự do lương tâm dưới tư cách là một công dân và là một linh mục. Đó là hình ảnh của vị linh mục Ba lan đã được miêu tả bởi Tổng Giám Mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, khi ngài chủ tọa buổi lễ tôn phong chân phước cho cha Popieluszko vào hôm Chúa Nhật vừa qua.

Mẹ của cha, Bà cố Marianna Popieluszko, đã xướng đọc kinh mân côi trước khi buổi lễ phong chân phước cho con mình được diễn ra.

Cha Popieluszko (1947-1984) đã là tuyên úy của Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan, là công cụ chính trong cuộc kháng chiến chống Chủ nghĩa Cộng Sản. Cha bị giết bởi Mật vụ Công An Cộng Sản năm 1984.

Hàng ngàn tín hữu đã tham dự buổi lễ tấn phong chân phước, buổi lễ quy tụ khoảng 100 giám mục trong đó có Tổng Giám mục Amato, người đại diện của Đức Thánh Cha. Trong số những vị đồng tế có sự hiện diện có Đức Hồng y William Levada, Tổng trưởng Bộ Tín Lý Đức Tin.

Nguyên chủ tịch Công Đoàn Đoàn Kết, Janusz Sniadek, đã nói với ZENIT về Chân Phước Popieluszko là "quan thầy của sự đoàn kết xã hội và của tất cả những ai chứng nhân của sự thật".

Trong bài chia sẻ của mình, Tổng Giám mục Amato khẳng định rằng hiến tế của vị linh mục này "đã không phải là một sự thất bại". Ngài nói "Những tên đao phủ đã không thể giết chết được sự thật". Tổng Giám mục Amato nói thêm "thực tế, cái chết bi thảm của vị tử đạo của chúng ta đã bắt đầu cho một sự biến chuyển chung của những con tim về với Tin Mừng," và lưu ý rằng "Cái chết của những vị tử đạo, quả thật, là hạt giống nảy sinh các Ki-tô hữu"

Sau buổi lễ tôn phong chân phước, di hài cha Popieluszko được kiệu đi dọc trên một con đường dài 14km (8.7 dặm).