Ngôn sứ Gio-na

.

Mi-ni-vê tội lỗi tràn trề

Sống đời thác loạn đam mê lăng loàn

Giảng về thống hối ăn năn

Đây là sứ vụ khó khăn vô cùng

Trao cho ngôn sứ tôi trung

Gia-vê truyền lệnh sẵn sàng ra đi

Gio-na run sợ một khi

Lệnh truyền nhưng lại ra đi ngược dòng

Trong lòng canh cánh ước mong

Tránh xa sứ vụ khó lòng thực thi

Nhưng rồi sóng gió tức thì

Nổi ên vùi dập thuyền đi giữa dòng

Trưởng thuyền khấn nguyệc cầu mong

Sóng to gió cả sẵn lòng im ngay

Gio-na lòng quyết tỏ bày

Sẵn sàng để bị ném ngay khỏi thuyền

Sóng to gió cả lặng yên

Kình ngư lập tức đớp liền Giona

Nuốt ngay vô bụng chẳng tha

Nằm trong bụng cá suốt ba ngày tròn

Gio-na hơi thở vẫn còn

Ra ngoài bụng cá sắt son vâng lời

Thi hành sứ vụ bởi trời

Ăn năn sám hối mở lời truyền rao

Gio-na sửng sốt biết bao

Toàn dân thống hối dạt dào lắng nghe

Bỏ đường tội lỗi tràn trề

Đương ngay nẻo chính trở về thực thị...

Cầu xin

.

Con xin bánh cho hòn đá

Xin con cá mẹ giở trò

Đem cho con rắn thật to bao giờ ? (Mt 7,8a)

Điều tốt lành cho con thơ

Thế gian người xấu biết lo làm liền

Phương chi Cha của anh em

Cao sang Người ngự ở trên Nước Trời

Lại không cho con cái Người

Tốt lành điều đã van nài được sao (Mt &,11)

Tìm sẽ thấy như ước ao

Xin sẽ được gõ mở vào ai ơi

Chuá Giêsu hứa thế rồi

Đức tin làm đẹp lòng Người biết không ?(Dt 11,6)