VINH - Vào lúc 19h45 ngày 02 tháng 8 khoảng 2000 giáo dân thuộc 6 giáo họ của giáo xứ Bột Đà là: Phúc Đồng, Linh Sơn, Phượng Kỷ, Phú Thọ, Thuần Hậu và giáo họ trị sở tập trung trước nhà thờ giáo xứ đốt nến, tiến ra đài Đức Mẹ và đền thánh Antôn, để cầu nguyện cho giáo dân Tam Toà bị công an Quảng Bình đàn áp tàn nhẫn vì niềm tin vào Chúa Kittô và cầu nguyện cho chính quyền Quảng Bình tôn trọng sự tự do thờ phượng Thiên Chúa của giáo dân xứ Tam Toà trên mảnh đất của giáo xứ.
Trong giờ cầu nguyện có đoạn viết "....dưới chân Mẹ, chúng con, linh mục và giáo dân xứ Bột Đà, tha thiết xin Mẹ đến an ủi đoàn chiên nhỏ bé Tam Toà, từ lâu đã chịu cảnh thiệt thòi là không có nơi phụng thờ Thiên Chúa, và giờ đây họ đang bị chính quyền Quảng Bình đàn áp tàn nhẫn. Chúng con xin dâng lên Mẹ người anh em bé nhỏ đang chịu cảnh đàn áp tàn khốc đó. Chúng con cũng tha thiết xin Mẹ đến hướng dẫn tất cả gần 500.000 giáo dân Giáo Phận Vinh biết hiệp thông mật thiết và khôn ngoan với anh em giáo dân Tam Toà, để qua đó, Công lý được tôn trọng, sự thật được hiển minh.....".

Kết thúc giờ cầu nguyện, tất cả mọi người đồng thanh dâng lên Mẹ giáo xứ Tam Toà và Giáo Phận Vinh bằng bài ca giáo phận vinh:

Ôi Mẹ Maria! ôi Mẹ! Mẹ Giáo Phận Vinh. Con xin dâng Giáo Phận cho Mẹ.
Ôi Mẹ Maria! ôi Mẹ! Mẹ Giáo Phận Vinh. Xin dâng Mẹ đoàn chiên xứ Tam Toà.

1/ Xin Mẹ luôn giữ gìn qua cơn nguy khốn, cho đoàn con vững lờng tin tưởng trông cậy. Xin Mẹ ban sức mạnh đức tin kiên vững. Ban bình an và ban ý chí kiên cường.
2/ Cho đoàn con giáo phận luôn luôn hiệp nhất. Trong Tình yêu Chúa là Thiên Chúa nhân từ. Cho đoàn con giáo phận hiên ngang theo Chúa. Để ngày mai được vui hưởng phúc thiên đàng.
3/ Xin Mẹ cho những người ra tay bắt bớ. Biết nhận ra đâu là công lý sự thật. Cho Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng. Xây dựng nên Việt Nam đất nước thanh bình.


Bột Đà