Tổ chức Liên Dòng Nữ miền Bắc Việt Nam

Lịch sử thành lập:

Trong một phiên họp của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại vào tháng 3 năm 2006 tại Orange County, California, Sr.Theresa Phạm thị Hằng OP. đã lên tiếng xin Liên Đoàn giúp đỡ cho các Nữ Tu miền Bắc Việt Nam. Sự yêu cầu này được Liên Đoàn chấp thuân và trao cho Sr. Theresa Hằng một ngân khoản đáng kể để giúp các Sơ miền Bắc. (Xin coi bản bá cáo: Chuyến đi thăm các Dòng Nữ miền Bắc đề ngày 8 tháng 9 năm 2006 trên trang VietCatholic)

Được sự cho phép của Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hànội, Sr. Hằng đã mời Bề Trên Tổng Quyền của các Dòng Nữ miền Bắc về họp mặt tại 40 Nhà Chung Hà nội ngày 21 tháng 8 năm 2006. Ngoài việc phân phối số tiền Liên Đoàn giúp cho cho các Dòng, trong phiên họp đầu tiên này, các BTTQ dòng đã bầu ban Đại Diện và Sr. Têrêsa Nguyễn thị Ngọc Lâm Bề Trên Tổng Quyền dòng MTG Hànội đã đắc cử Chủ Tịch của Liên Dòng Nữ miền Bắc. Trong phiên họp đầu tiên này có sự hiện diện của Đức Ông Phạm Xuân Thắng, Chủ Tịch LĐCGVN Hải Ngoại (2005-2007), Sr. Olivia Vũ Thanh, BT Dòng Lasan St. Jose, CA. và Sr. Theresa Phạm thị Hằng thuộc Dòng Đaminh Houston.

Sinh hoạt:

Với sự tài trợ của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ, từ thời gian thành lập Liên Dòng chúng ta cũng đã tổ chức được ba khóa Bồi Dưỡng rất hữu ích cho các Nữ Tu miên Bắc tại Tòa GM và Đại Chủng Viện Hànội. Trong niềm vui cùng với long tri ân, các Sơ cho biết: “Chưa bao giờ chúng em có được những khóa học như thế.” Đó cũng là những cơ hội cho thành viên của các Hội Dòng sinh hoạt chung để tạo sự Hiệp thông và hiểu biết nhau hơn. Điềú này rất cần thiết cho sứ vụ Tông Đồ chung của Giáo Hội hiện nay.

Khóa Bồi Dưỡng I: Khóa đầu tiên dành cho các BT Tồng Quyền Liên Dòng miền Bắc được tổ chức vào tháng Giêng năm 2007. Trong khóa đó có khoảng 30 thành viên tham dự, và ngoài các vị giảng thuyết khác, còn có sự hiện diện của Đức Ông Giuse Phạm Xuân Thắng, Chủ Tịch LDCGVN. Sr. Anna Nguyễn thị Lành, Bề Trên Dòng MTG LA. và Sr. Theresa Phạm thị Hằng OP, dòng Đaminh Houston. Chủ đề của khóa này nhằm vào đời Tu nói chung và điều hành nói riêng.

Khóa Bồi Dữỡng II: KhóaII dành cho các Nữ Tu trong vai trò Đào Tạo (huấn luyện) được tổ chức vào tháng 7 năm 2007. Trong khóa II, có 52 thành viên tham dự. Đức Cha Bùi Văn Đệ, phụ tá GM Bùi Chu và Sr. Theresa Hằng phụ trách các đề tài về việc huấn luyện. Trong những bài chia sẻ, Sr. Hằng nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc thực hiện Qui Chế Đào Tạo cho từng giai đoạn theo Linh Đạo riêng của mỗi Hội Dòng, đồng thời cũng trao tặng các tham dự viên bản Qui chế Đào Tạo của Dòng Nữ Đaminh, Tỉnh Dòng Đức Maria Vô Nhiễm Hoa Kỳ để nghi xử dụng.

Khóa Bồi Dưỡng III: Theo lời yêu cầu của Ban Điều Hành Liên Dòng Nữ miền Bắc khi kết thúc khóa Bồi Dưỡng II, 2007, ngày 13 tháng 2 năm 2008, Sr. Theresa Phạm thị Hằng OP và Sr. Francesca Bùi thị Thanh Bình OP thuộc Tỉnh Dòng chị em Nữ Tu Đa-Minh Houston, Texas đã có mặt tại Hànội để cùng với cha GS Phêrô Đặng Xuân Thành, phụ trách khóa Bồi Dưỡng III cho các Nữ Tu Liên Dòng miền Bắc. Khóa này dành cho các Nữ Tu phụ trách các Tu Viện và Tu Xá, gọi chung là các bề trên Cộng Đoàn. Thành viên tham dự khóa III lên đến 201 người. thuộc 20 Hội Dòng và Tu Hội miền Bắc và một số Nữ Tu thuộc Hội Dòng miền Nam, Huế, đang phục vụ trong Giáo Tỉnh Hànội. Vì con số quá đông, số phòng ốc không đủ đáp ứng nhu cầu nên ban Tổ Chức đã chia số nữ tu tham dự khóa III thành hai đợt: Đợt I từ ngày 14/2 đến ngày 18/2 / 2008 và đợt II từ ngày 20/2 đến 24/2/ 2008.

Lễ khai mạc khóa Bồi Dưỡng III được tổ chức vào ngày 14 tháng 2 năm 2008 tại 40 Nhà Chung Hànội (TGM Hànội) với sự hiện Diện của Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục GP Hànội, Cha Laurenso Chu Quang Minh, Giám Đốc Đại Chủng Viện và cha Linh hướng của Đại Chủng Viện Hànội. Sau lời chào mừng và giới thiệu củaBan Tổ Chức, Đức Tổng Kiệt đã ban huấn từ cho lễ khai mạc. Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc học hỏi để thăng tiến đời tu và để đáp ứng nhu cầu Tông Đồ trong thế giới không ngừng biến đổi hôm nay. Ngòai những lời đầy khích lệ chân thành, Đức Tổng cũng bày tỏ sự quan tâmvà tình yêu thương của vị Mục Tử đối với các khóa sĩnh.

Phương cách làm việc trong khóa học được chia làm ba phần:

1. Thuyết trình
2. Chia sẻ nhóm
3. Linh hoạt

Cha Đặng Xuân thành phụ trách đề tài Quản trị Tài Sản theo Gíao luật. Trong phần diễn giảng, ngài cũng đề cập nhiều đến Học Thuyet Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, giúp các Nữ Tu ý thức hơn về Ý Nghĩa của Lao Động là để tham gia vào công trình tao dựng của Thiên Chúa, phục vụ con người và thăng tiến Xã Hội...

Sr. Theresa Hằng phụ trách phần Lãnh Đạo theo Tin Mừng, Quản Trị theo Giáo Luật và Giáo Huấn của GH, Quyền Bính và Vâng Phục, (PC # 14) đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm về Điều Hành. Chính những kinh nghiệm thực tế làm cho những giờ chiasẻ đươc hào hứng sống động hơn đối với các tham dự viên. Điều này có thể cho chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của kinh nghiệm sống trong việc rao giảng Tin Mững của thời đại hôm nay.

Sr. Thanh Bình, với nét tươi trẻ và linh động đã làm cho trước và sau các giờ học hỏi vui nhộn với những bài múa hát có tính cách thánh thiêng, gợi thêm lòng sốt sáng cho các khóa sinh. Có những Sơ đã phát biểu: “Đây không phải chỉ là một khóa Bồi Dưỡng mà chúng em đang trong khóa Tinh Huấn...”

Ngày 19 khóa sinh được ban Tổ Chức cho đi tham quan Lạng Sơn và mua sắm đồ tại chợ biên giới Việt-Hoa. Và trong khi khóa sinh được một ngày nghỉ thì Ban Tổ chức và Sr. Theresa Hằng họp với khỏang 30 Nữ Tu, Bề Trên Tổng Quyền họăc đại diện của các Hội Dòng Nữ miền Bắc với mục đích:

1. Thăm dò ý kiến qúi Bề Trên xem có nên tiếp tục có sự hiện hữu của Liên Dòng Nữ miền Bắc? Kết quả 100% muốn tiếp tục có Liên Dòng và những sinh hoạt như đã và đang có vì rất ích lợi cho chị em Nữ Tu miền Bắc.

2. Nếu tiếp tục có Liên Dòng, cần làm một Nội Qui tạm thời để sinh hoạt chung với nhau. Một bản Nội Qui đơn sơ được thảo ra và đồng thuận: Những điểm quan trọng của Nội Qui cho LD Nữ miên Bắc như:

a. Ban Điều Hành gổm một Chủ Tịch và hai Phó Chủ Tịch, Tổng thư ký và Tổng quản lý
b. Nhiệm khóa của Ban Điều Hành là ba năm,
c. Khi Chủ Tịch ngăn trở vì bất cứ lý do nào không thi hành nhiệm vụ đươc thì Phó Chủ Tịch thay thế cho het nhiệm kỳ
d. Tài chánh của Liên Dòng trao cho Tổng Quản Lý coi sóc dưới sự hướng dẫn của Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch.
e. Hướng đi cho tương lai của Liên Dòng và những nhu cầu khẩn thiết? Sẽ có những khóa Bồi Dưỡng luân phiên cho Ban Điều Hành các Hội Dòng, Ban Đào Tạo và Các Bê Trên Cộng Đoàn.
3. Liên Dòng nhận trách nhiệm công tác Tông Đồ Bác Ái chung khi có ngân quĩ để thi hành.

Kết thúc khóa Bồi Dưỡng III: Ngày 24/2/ 2008 khóa Bồi Dưỡng III kết thúc bằng một bữa cơm chiều thân mật, với sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và cha GS Đặng Xuân Thành. Ngày 25 tháng 2 năm 2008, các khóa sinh chia tay, trở về nhiệm sở của mình trong sự lưu luyến tình chị em, giữa những người đồng lý tưởng. Những lời chia sẻ trong bản Nhận Định về khóa học, các khóa sinh đều bày tỏ sự hữu ích của các đề tài học hỏi, cảm nhận niềm vui và tỏ ra sự tự tin hơn trong vai trò lãnh đạo của mình. Đồng thời các khóa sinh cho biết đây cũng là cơ hội để nhìn lại đời sống và lý tưởng của Ơn Gọi Tu Trì, quyết tâm sống và phục vụ tôt hơn.

Kêt luận, các Nữ Tu tham dự khóa luôn cám tạ Chúa đã cho mình có cơ hội được cùng nhau học hỏi và sinh hoạt chung rất thân tình vui vẻ. Đồng thời, các khóa sinh cũng không quên bày tỏ lòng tri ân đối với Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ và quí vị ân nhân đã tạo điều kiện cho Liên Dòng Nữ miền Bắc có những sinh hoạt trên để được thăng tiến trong đời dâng hiến và tinh thần phục vụ Chúa và tha nhân tốt hơn.

March 4,2008