13. Nếu thứ gì con cũng không có thì con thoát được một gánh nặng; kẻ nghèo xác nghèo xơ đi theo Đức Chúa Giê-su là người nghèo rớt mồng tơi.

(Thánh Hieronymus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info