98. NÓI TỐT CHO MÌNH

Nam Đường Nguyên Tôn văn hay thơ tốt.

Một ngày nọ hội các quan đại thần lại làm thơ, học sĩ Chu Củng khi làm thơ thì thiếu tài hoa, cả ngày mà cũng không làm được một bài thơ, chỉ có viết hai câu thơ rất tầm thường, nhưng ông ta lại không sợ mất mặt, lúc giao nộp bài thì mặt dày mày dạn nói:

- “Vật tốt thì không nên nhiều”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 98:

Người có chút sĩ diện thì sẽ không làm trò cười cho thiên hạ, cũng như người còn chút lương tâm thì không làm hại ai, bởi vì sĩ diện là cái bên ngoài người ta có thể thấy được và lương tâm là cái bên trong nên không ai thấy…

Mặt dày mày dạn thì chỉ có những người lòn trên cúi dưới mới có, bởi vì tâm hồn của họ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà không nghĩ đến những chuyện ích nước lợi dân, cũng như không hề nghĩ đến sự hơn thiệt của việc mình làm.

Ai cũng thích người khác nói tốt cho mình, như vậy mới oai, chứ rất ít người thích tự mình nói tốt cho mình, nhưng người vì sĩ diện thì lại thích tự mình nói tốt cho mình nên lời nói tốt ấy không có giá trị trước mặt người đời, và càng không có giá trị gì trước mặt Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là Đấng rất không thích người tự cao tự đại vì sĩ diện mà nói tốt cho mình.

Là người Ki-tô hữu, tôi đã rất nhiều lần nghe lời dạy của Đức Chúa Giê-su: ai nhắc mình lên thì sẽ bị hạ xuống và ai hạ mình xuống thì sẽ được nhắc lên. Vậy mà đã có rất nhiều lần vì sĩ diện mà tôi tự nói tốt cho mình đến nỗi quên cả mình là người Ki-tô hữu con cái của Thiên Chúa và là môn đệ của Đức Chúa Giê-su.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info