99. THÍCH SÚC VẬT

Lô Đình Nhượng thích thơ, nhưng cả đời đi thi hai mươi lăm lần mới lấy được cái tiến sĩ, lúc đỗ đạt thì đã già lắm rồi.

Sau khi đỗ đạt, lúc Lỗ Đình Nhượng lục lọi và giở ra xem các cuộn thơ, thì thấy lời của Trương Tuấn ca tụng:

- “Quan Hồ Trung qua đường, chó chạm mở cửa tiệm”.

lời khen của Thành Nột thì lý thú: “Trộm mèo ghé nhà chuột, trói chó liếm cá gỗ”.

Nhưng câu làm cho Vương Kiến rất thích là: “Run rẩy đốt cháy tấm thảm rách, mèo nhảy chạm lật nồi”.


Đọc xong, Lô Đình Nhượng nói với mọi người:

- “Thường ngày tôi kính trong họ, nhưng không ngờ họ lại được việc như cáo, chó, mèo, chuột”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 99:

Con người ta hay nhìn vẻ dáng bên ngoài để khoe khoang, để tâng bốc, để thỏa mãn và để bằng lòng, nhưng chữ “ngờ” to bự chảng trước mặt mà không thấy…

Không ai ngờ được có người khúm núm thưa ông lạy bà với cấp trên nhưng trong lòng thì chửi tổ mẹ ông bà nó; không ai ngờ được có người cùng ăn cùng ở với nhau như anh em ruột thịt lại đi bán anh em bạn hữu của mình; không ai ngờ được có những người gặp nhau thì tay bắt mặt mừng cười cười nói nói nhưng lại tìm cách để hãm hại anh em; và cũng không ai ngờ có những khuôn mặt thiên thần nhưng tâm hồn thì là quỷ, cũng như ngoài thì mặt người nhưng lòng dạ thì lang sói.v.v… và còn rất nhiều cái không ai ngờ đã xảy ra trong cuộc sống của chúng ta.

Thế gian là thế gian chứ không phải là thiên đàng cho nên tất cả mọi việc xấu xa không ngờ đều có thể xảy ra.

Người có tâm hồn bình an thì đối với họ những việc xấu xa không ngờ xảy ra chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì họ đã luôn nhờ Lời Chúa soi sáng mà biết được thế gian chỉ là phù vân, và tình cảm con người chỉ là tạm bợ và dối trá nay yêu mai ghét…

Mọi sự trên đời đều có thể xảy ra, nhưng người Ki-tô hữu nhờ được ơn thông hiểu của Đức Chúa Thánh Thần ban cho, nên biết nhìn thấy thánh ý của Thiên Chúa trong cái không ngờ đang xảy đến cho họ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info