New York – Hôm 12/08, trong đại hội toàn quốc lần thứ 27 của phân bộ về Trung hoa được tổ chức tại đại học thánh Gioan, nữ tu Janet Carroll, dòng Maryknoll, đã được trao giải thưởng Matteo Ricci. Đây là giải thưởng mang tên nhà truyền giáo dòng Tên sống vào thế kỷ XVI, là vinh dự dành cho những người thực hiện tốt nhất sứ mệnh xây dựng nhịp cầu hữu nghị và phục vụ giữa Giáo Hội Công Giáo ở Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Sơ Janet Carroll sinh tại New York và gia nhập dòng Maryknoll từ hơn 60 năm. Sơ đã phục vụ tại Trung quốc và Đài loan trong những năm 1950 và 1960. Sơ đã thành lập phân bộ Công Giáo Trung hoa ở Hoa kỳ và đã hướng dẫn 11 nhóm nghiên cứu do phân bộ này tài trợ đến Trung quốc. Sơ là cố vấn và hướng dẫn cho chương trình học hỏi của các giáo viên và các nhà huấn luyện Trung quốc, một chương trình giúp huấn luyện các linh mục và nữ tu Trung quốc trong vai trò lãnh đạo.

Ông Tom McGuire, chủ tịch của phân bộ Công Giáo Trung hoa đã nhắc đến hoạt động như một tông đồ truyền giáo của sơ Janet và ca ngợi những nỗ lực của sơ trong việc thành lập phân bộ vào năm 1989. Ông nói: “Kiến thức của sơ về tiếng Hoa, về văn hóa và lịch sử, cùng với việc sơ học về quan hệ quốc tế, đã tạo nên một phân bộ Trung quốc năng động trong Giáo Hội Công Giáo Hoa kỳ. Những điều này đã tạo nên các sáng kiến mạnh mẽ cho các chương trình huấn luyện ở Hoa kỳ và xây dựng nhịp cầu tình bạn với nhân dân Trung quốc.”

Sơ Janet cho biết sơ muốn thành lập phân bộ Công Giáo Trung hoa để các tín hữu Công Giáo ở Hoa kỳ có thể hiểu hơn và tôn trọng dành cho người dân Trung quốc và nền văn hóa của họ. Sơ biết là những cuộc bách hại tôn giáo và tra tấn khủng khiếp ở Trung hoa vào giữa thế kỷ 20 đã đem lại một cái nhìn tiêu cực về người Trung quốc. Sơ nhắc đến Đức Cha Francis Ford, một tu sĩ truyền giáo Maryknoll đã bị cộng sản Trung quốc tra tấn và chết trong tù năm 1952. Nhưng sơ cũng cho biết, những người ủng hộ sơ mạnh mẽ nhất chính là các nữ tu đã bị đau khổ ở Trung quốc và chính các nữ tu này hiểu rằng tha thứ và quên và tiếp tục tiến bước là điều rất quan trọng đối với họ. Sơ nhấn mạnh: “Tôi đã cố gắng nói với mọi người rằng chúng tôi không liên hệ với đảng cộng sản ở Trung quốc, chúng tôi liên hệ với dân của Chúa, dân của đức tin.” (CNS 15/08/2017