Mặc dù các tù nhân phải trả giá cho tội ác của họ, nhưng việc giam giữ không nên được sử dụng như một phương pháp tra tấn mà phải là một cơ hội để biến họ trở thành những thành viên đóng góp cho xã hội, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong một băng video gửi cho các tù nhân trong nhà tù Ezeiza, là một nhà tù liên bang ở Á Căn Đình.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự giam cầm chỉ có hiệu quả khi các tù nhân được hướng nhìn về tương lai hơn là chỉ quay trở lại quá khứ và sống trong sự xấu hổ.

“Chúng ta đừng quên rằng để hình phạt có kết quả, nó phải có một đường chân trời hy vọng, nếu không nó vẫn đóng kín trong chính nó và chỉ là một công cụ tra tấn; khi đó nó không có hiệu quả.”

Thông điệp của Đức Thánh Cha đã được gửi tới các tù nhân tham gia vào một chương trình học nghề do một trường đại học cung cấp. Đức Thánh Cha ca ngợi chương trình học này vì nó cung cấp “không gian cho công việc, văn hoá, tiến bộ” và là “dấu hiệu nhân bản”.

Ngài cảm ơn các viên chức quản lý trại giam đã cho phép chương trình cũng như các tù nhân phụ trách là Marcelino, Guille và Edo – là những người mà Đức Thánh Cha “biết qua điện thoại”.

Các tù nhân phải có được hy vọng tái hoà nhập và đóng góp cho xã hội, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Và chương trình đào tạo của nhà tù sẽ cho các tù nhân cơ hội trở thành những thành viên có năng suất của xã hội mặc dù họ đã từng phạm tội.