Đức Giáo Hoàng Phanxicô gởi tin nhắn bằng hình ảnh cho các học sinh tù nhân ở Ezeiza.

(Đài Vatican) Vào hôm thứ Năm ĐGH Phanxicô đã gởi tin nhắn bằng hình ảnh tới các học sinh tù nhân trong khu nhà tù Ezeiza. Đây là một sáng kiến nhằm giúp tù nhân đạt trình độ học vấn cao hơn.

Trung tâm bắt đầu hoạt động năm 1994 trong một dự án của Đại Học Beunos Aires, dạy chính yếu môn xã hội học và các môn khoa học ứng dụng, gồm máy tính và kỹ thuật thông tin.

ĐGH Phanxicô thường gọi điện thoại cho các tù nhân học ở trung tâm này. Các em đang bắt đầu chương trình học nhạc mới.

Trong tin nhắn, ĐGH nói rằng “Những tù nhân đang thụ án, bản án vì những lỗi lầm mà họ đã sai phạm. Tuy nhiên, đừng quên rằng sự sửa phạt phải đem lại thành quả, phải mang lại một chân trời hy vọng, nếu không hình phạt chỉ là sự giam hãm và là công cụ để tra tấn, nó không đem lại thành quả.”

“Hy vọng là nhu cầu đặc biệt để tái hòa nhập vào xã hội, những vốn liếng cần thiết để hình thành xã hội.

ĐGH nói với tù nhân “Các con đang làm gì vậy, hãy nhìn về tương lai với nhiều hy vọng.”

“Với khóa học âm nhạc mới, các con đang hướng về sự tái hòa nhập vào xã hội. Các con đang tự mình tái hòa nhập qua những học hỏi với trường Đai học Buenos Aires.

“Đây là sự sửa phạt với hy vọng, một sự sửa phạt với chân trời hứa hẹn. Cha nói lại với các con rằng “Khó khăn vẫn còn đó và sẽ còn đó, nhưng chân trời hy vọng thì lớn hơn nhiều so với những khó khăn. Hy vọng đến sau những khó khăn.”

Đức Thánh Cha cũng cám ơn những nhà sáng lập, giám đốc, ban giám hiệu và nhân viên của trung tâm đại học Ezeiza và xin các em học sinh nhớ đến ngài trong kinh nguyện.

Giuse Thẩm Nguyễn