Một nhà đạo đức sinh học Công Giáo nói với Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, rằng hướng dẫn mới về việc cấp miễn trừ tôn giáo đối với vắc xin COVID-19 cho các nhân viên liên bang không giải quyết đầy đủ vấn đề lương tâm.

Nhân viên liên bang hiện được yêu cầu tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19 trước ngày 22 tháng 11 năm 2021. Hướng dẫn dành cho các cơ quan liên bang từ Văn phòng Quản lý Nhân sự, được công bố vào hôm Thứ Hai, ngày 4 tháng 10, nêu rõ rằng các nhân viên yêu cầu miễn trừ tôn giáo đối với yêu sách tiêm chủng “trước tiên phải xác nhận rằng việc họ từ chối tiêm chủng là dựa trên niềm tin chân thành xuất phát từ bản chất tôn giáo. “

Mẫu miễn trừ tôn giáo bao gồm một biểu mẫu gồm bảy phần để nhân viên điền vào, đưa ra một loạt câu hỏi về sự phản đối dựa trên tôn giáo của nhân viên đối với việc tiêm vắc-xin COVID-19.

Tuy nhiên, việc miễn trừ tôn giáo nên được “tự do” cho các nhân viên, linh mục tiến sĩ Tadeusz Pacholczyk, giám đốc giáo dục tại Trung tâm Đạo đức Sinh học Công Giáo Quốc gia, đưa ra lập trường trên trong một cuộc phỏng vấn với CNA. Nếu không, các yêu cầu vắc-xin “có thể dễ dàng trở thành những công cụ mù quáng, xâm phạm dẫn đến vi phạm quyền tự do cá nhân”.

Theo nhận xét của ngài, nhiều câu hỏi về việc miễn trừ tôn giáo trong hướng dẫn liên bang “phần lớn không liên quan đến việc đánh giá xem ai đó có vấn đề lương tâm đối với việc tiêm chủng hay không”.

Mẫu câu hỏi cho các cơ quan liên bang bao gồm các câu hỏi như tại sao một nhân viên phản đối việc nhận vắc xin COVID-19. Các câu hỏi khác bao gồm khoảng thời gian một nhân viên theo niềm tin tôn giáo ủng hộ sự phản đối của họ, lịch sử tiêm vắc-xin của họ, các loại thuốc khác mà họ đã tránh do tín ngưỡng tôn giáo và tại sao việc nhận vắc-xin COVID-19 sẽ là “gánh nặng đáng kể” cho việc thực hành tôn giáo của họ.

Cha Pacholczyk nói rằng những câu hỏi về “gánh nặng đáng kể” đối với đức tin của một người, họ giữ đạo bao lâu rồi, hoặc họ đã phản đối vắc-xin COVID-19 trong bao lâu là “không quan trọng”.

Thay vào đó, điểm quan trọng là “chính vào thời điểm hiện nay, liệu ai đó có vấn đề về lương tâm khiến họ không muốn được chủng ngừa hay không”.

“Chỉ cần truyền đạt quan điểm cá nhân này, dù bằng văn bản hay thậm chí bằng lời nói, và thậm chí trong trường hợp không tiết lộ lý do, là đủ làm cơ sở cần thiết để cho phép miễn trừ lương tâm.”

Cha Pacholczyk nói với CNA rằng sẽ là một sai lầm khi cho rằng “một ý kiến nào đó là luôn phù hợp với tất cả” khi đề cập đến tiêm chủng.

Ngài nói: “Các quyết định về các can thiệp y tế nên nằm trong tay của từng bệnh nhân, là người có thể đưa ra các đánh giá tương ứng với tình hình thực tế của họ một cách đầy đủ và có ý nghĩa hơn nhiều so với bất kỳ cơ quan liên bang nào có thể làm”.
Source:Catholic News Agency