Bằng chứng về đức tin Kitô ở Ái Nhĩ Lan ngày nay “xem ra đã biến mất”, Đức Tổng Giám Mục Dermot Farrell của tổng giáo phận Dublin đã nhận xét như trên. Ngài nhấn mạnh rằng “cuộc khủng hoảng đức tin tiềm ẩn” này là “đặc biệt nghiêm trọng giữa các thế hệ trẻ”.

“Những lời bình luận công cộng trong giới truyền thông ở Ái Nhĩ Lan phản ảnh một thái độ tiêu cực trong cách hiểu của họ đối với Giáo hội và các ơn gọi của Giáo Hội, và gây ra tác động tiêu cực của công chúng trước những cố gắng rao giảng Tin Mừng”.

Đức Tổng Giám Mục Farrell đã đưa ra nhận xét trên trong một cuộc phỏng vấn với ấn bản năm 2021 của tờ 'Síolta', tạp chí hàng năm của chủng viện quốc gia tại Đại học St Patrick, Maynooth.

“Những thách thức mà tôi phải đối mặt là khá rõ ràng. Chúng ta có một hàng giáo sĩ già nua và có rất ít ơn gọi vào chức linh mục triều hay dòng. Số người tích cực thực hành và sống đức tin đang bị giảm sút nghiêm trọng”.

“Đức tin cần có nghi thức, là sự hiện thân của đức tin. Người ta phải thấy nơi chúng ta đức tin được sống như thế nào. Ngày nay, khả năng hiển thị của đức tin xem ra đã biến mất. Tôi cũng đang đối phó với di sản của các vụ tai tiếng lạm dụng tình dục đã làm tổn hại đến uy tín của Giáo hội. Vì tài chính là một hàm số phụ thuộc vào nhiều tham số, các vấn đề tài chính sẽ phát sinh và sẽ được đẩy nhanh bởi đại dịch toàn cầu và hậu quả của nó,” ông nói.

Đức Tổng Giám Mục nhận xét rằng: “ Mô hình hiện tại của Giáo Hội là không bền vững. Tại Dublin, chúng ta cần một chương trình giáo lý viên hiệu quả trong toàn giáo phận để bổ sung và cuối cùng, thay thế việc giảng dạy đức tin hiện tại cho giới trẻ. Với sự suy giảm dần dần của tôn giáo trong gia đình, vai trò của các giáo lý viên có trình độ sẽ rất cần thiết. Theo tôi, việc trao truyền Đức Tin cho giới trẻ là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất mà Giáo hội chúng ta phải đối mặt ngày nay”.
Source:Irish Times