Các nhà phê bình cho biết việc thực hành tôn giáo hợp pháp có thể bị cấm đoán quá mức trong dự luật gọi là “liệu pháp chuyển đổi” do các nhà hoạt động LGBT ở Ái Nhĩ Lan và Bắc Ái Nhĩ Lan ủng hộ.

Dự luật “liệu pháp chuyển đổi” của Ái Nhĩ Lan phỏng theo một dự luật đã được thông qua và ký thành luật tại tiểu bang Victoria của Úc Đại Lợi.

Liệu pháp chuyển đổi được định nghĩa là “một thực hành hoặc hành vi hướng tới một người, cho dù có hoặc không có sự đồng ý của người đó trên cơ sở khuynh hướng tình dục hoặc bản sắc giới tính của người đó; và nhằm mục đích thay đổi hoặc ngăn chặn xu hướng tình dục hoặc bản sắc giới tính của người đó; hoặc khiến người đó thay đổi hoặc ngăn chặn xu hướng tình dục hoặc bản sắc giới tính của họ.”

Dự luật yêu cầu cấm tất cả các “liệu pháp chuyển đổi”. Nói tóm lại, nếu ai đó yêu cầu mục sư, linh mục hoặc một người bạn Kitô hữu cầu nguyện cho họ để ham muốn tình dục hoặc chứng rối loạn giới tính của họ có thể được thay đổi, thì mục sư, linh mục hoặc bạn bè đó có nguy cơ phạm tội. Điều này cũng áp dụng cho các bậc cha mẹ đang cầu nguyện cho con cái của họ — hoặc thậm chí đang dạy con cái họ rằng những biểu hiện ham muốn tình dục không theo khuôn mẫu (ít nhất là theo quy luật của khuynh hướng đương đại) là không phù hợp.

Cha Phillip Bochanski, giám đốc điều hành của Courage International, nói với CNA ngày 23 tháng 4 rằng dự luật Ái Nhĩ Lan sẽ “hạn chế quyền tự do phát biểu, và thường là nản lòng các thừa tác viên mục vụ và những người có đức tin có thiện chí phát biểu trước công chúng hoặc trên cơ sở cá nhân trực tiếp, về những gì Lời Chúa nói về các vấn đề đạo đức tình dục, sự hấp dẫn và bản sắc giới tính”.

“Tuy nhiên, họ sẽ không phải là những người duy nhất bị đe dọa. Cuối cùng, luật pháp như thế này, và những lời hùng biện đi kèm với nó, sẽ khiến những người bị hấp dẫn đồng giới hoặc không hài lòng về giới tính sinh học của mình không còn quan tâm đến việc tìm kiếm sự chăm sóc mục vụ mà họ cần và xứng đáng có được. Tôi hy vọng rằng những người đề xuất luật này sẽ nhận ra rằng cuối cùng chỉ làm tổn thương những người mà họ nói rằng họ đang cố gắng bảo vệ”.
Source:Catholic News Agency