Phá thai là một “mối đe dọa nền tảng cho sự khởi đầu của chính cuộc sống” và người Công Giáo không thể thụ động trước các vấn nạn trầm kha liên quan đến nhân quyền căn bản nhất là quyền được sống, Đức Giám Mục Felipe Estevez của giáo phận Thánh Augustinô đã nói như trên trong một lá thư mục vụ liên quan đến cuộc bầu cử sắp đến.

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rõ rằng không có quyền nào khác quan trọng hơn quyền sống mà chúng ta phải bảo vệ bằng mọi giá. Ngài cũng nói rằng phá thai không phải chỉ là vấn đề của người Công Giáo hay thậm chí không phải chỉ là vấn đề liên quan đến các tôn giáo: đó là vấn đề nhân quyền trước nhất và quan trọng nhất,” Đức Cha Estevez nói trong lá thư ngày 7 tháng 10.

Ngài cũng bác bỏ tuyên bố của những người nói rằng, “về vấn đề đức tin, tôi chống phá thai, nhưng tôi không thể áp đặt niềm tin của mình lên người khác”. Những tuyên bố như vậy phản ánh một “niềm tin sai lầm” rằng trên cõi đời này có một số người không đáng được pháp luật bảo vệ.

“Đó không phải là vấn đề áp đặt một niềm tin, nhưng là dấn thân cho sự thật về đời sống con người bắt đầu từ lúc được thụ thai như khoa học sinh học đã xác nhận.”

Trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập, Đức Cha Estevez cho biết những người sáng lập Hoa Kỳ biết rằng quyền được sống “có tầm quan trọng cao hơn tất cả các quyền khác” bởi vì “không có quyền được sống thì không còn quyền nào khác có thể được bảo vệ”.

Đức Cha nhấn mạnh rằng: “Quyền được sống là một nhân quyền ưu việt”.

Ngài cho biết các giám mục Hoa Kỳ đang cầu nguyện cho những người Công Giáo, những người tìm cách trở thành những cử tri có học thức với lương tâm tốt.

“Đây là một thời gian khó khăn cho đất nước chúng ta và là một thời gian quan trọng đối với những ai không chỉ thực hiện quyền bầu cử của mình nhưng còn muốn làm như vậy với sự liêm chính hết sức có thể.”

Bàn về tầm quan trọng của việc tham gia vào đời sống công cộng, Đức Cha Estevez nói rằng chính trị là nhằm “bảo đảm công lý trong xã hội” và do đó “về cơ bản là một hoạt động đạo đức”.

“Mặc dù Giáo hội và các giáo sĩ không thể công khai ủng hộ một ứng viên hoặc một đảng phái chính trị cụ thể nào, nhưng chúng tôi có trách nhiệm khuyến khích anh chị em hiểu các vấn đề trong bối cảnh giáo huấn của Giáo hội và giúp anh chị em trong lĩnh vực 'hình thành lương tâm của mình'“

“Là người Công Giáo, niềm tin của chúng ta dựa trên những sự thật cơ bản về con người và xã hội mà cả đức tin và lý trí đều có thể tiếp cận được. Do đó, chúng ta có quyền và nghĩa vụ tham gia vào bầu khí công cộng theo cách phản ánh những sự thật này, vì lợi ích của cộng đồng chúng ta và vì vinh quang của Thiên Chúa, Đấng đã tác thành ra chúng ta”


Source:Catholic News Agency