Các chính trị gia Công Giáo có nghĩa vụ đấu tranh chống lại nạn phá thai và an tử, đồng thời áp dụng toàn bộ giáo huấn xã hội Công Giáo vào công việc chính trị của họ, Đức Hồng Y Gerhard Mueller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin của Vatican, đã đưa ra lập trường trên trong tuần này.

Đức Hồng Y nói với Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, hôm 7 tháng 10, rằng các chính trị gia Công Giáo “phải chiến đấu chống phá thai và an tử. Đức Giáo Hoàng, giáo triều và các giám mục đã nói rằng chúng ta không thể chấp nhận hành vi an tử trong xã hội dân sự vì nó trái với sự sống. Chúg ta cũng không thể chấp nhận phá thai vì nó dẫn đến cái chết của đứa trẻ vô tội trong bụng mẹ.”

“Mỗi cuộc sống của con người đều có một giá trị tuyệt đối trong chính nó,” Đức Hồng Y nói và nhấn mạnh thêm rằng các chính trị gia có thể “tự gọi mình là người Công Giáo chỉ khi họ chấp nhận nghĩa vụ này để đấu tranh cho những nguyên tắc cơ bản của đạo đức xã hội, đó là quyền con người.”

Đức Hồng Y Mueller nói, những nhân quyền căn bản này không thể được định nghĩa lại theo sở thích của bất cứ ai.

“Ta không thể nói rằng phụ nữ có quyền giết đứa con trong bụng mình, bởi vì đứa trẻ này là một hữu thế có giá trị tuyệt đối riêng của nó, và đây là nguyên tắc đạo đức cơ bản và luận lý của trí tuệ con người.”

Ngài cảnh báo nếu không tôn trọng nguyên tắc này, xã hội sẽ sa vào Chủ nghĩa Darwin xã hội, đề cao “sự sống của những người khỏe mạnh nhất” hơn là phẩm giá bẩm sinh của con người.

Ngài nhấn mạnh rằng các chính trị gia Công Giáo có trách nhiệm lớn lao trong các nền dân chủ, cũng như trong các chế độ độc tài, nơi họ có nghĩa vụ đấu tranh cho nhân phẩm và tự do.

“Các chính trị gia Công Giáo phải thúc đẩy luật tự nhiên, các nguyên tắc đạo đức cơ bản, cũng tất cả các học thuyết xã hội của Giáo Hội, và tất cả các nỗ lực vì hòa bình toàn cầu.”

Giáo hội dạy rằng phẩm giá và nhân quyền đến từ Chúa, nhưng ngay cả những người không tin vào Chúa cũng có thể hiểu một cách đơn giản thông qua trí tuệ của họ rằng mạng sống con người không thể bị coi rẻ và thao túng.

“Mỗi cuộc sống con người đều là thánh thiêng,” ngài nói.


Source:Catholic News Agency