Đức Cha Joseph Hanefeldt, Giám Mục Grand Island đã viết hôm thứ Năm rằng: “Trong cuộc sống con người, có những tấn kích lúc này lúc khác từ khi được thụ thai đến khi chết. Tuy nhiên, phá thai là cuộc tấn công bạo lực trực tiếp nhất vào cuộc sống.”

“Phá thai là một cuộc tấn công trực tiếp vào cuộc sống con người, và tính thường hằng của nó trong nền văn hóa của chúng ta đang hủy hoại xã hội của chúng ta. Đáng buồn thay là trắc nghiệm có tính quyết định đối với một ứng viên cho một chức vụ công quyền ở đất nước này hiện được xác định bởi quan điểm của họ đối với việc phá thai. Bất cứ ai cản trở quyền tiếp cận phá thai vô giới hạn và vô phương kiểm soát bằng tiền đóng thuế của người dân hiện đang bị bịt miệng và đàn áp một cách có hệ thống,” Đức Cha Joseph Hanefeldt viết như trên trong một tuyên bố đưa ra hôm 1 tháng 10 nhân “Tháng Tôn trọng Sự sống”.

Đức Cha nhận xét rằng chương trình nghị sự của một đảng phái chính trị có thể có nhiều vấn đề đáng được chúng ta quan tâm và ủng hộ, nhưng nếu họ ủng hộ phá thai thì chúng ta không thể ủng hộ họ vì phá thai tấn công trực tiếp vào chính sự sống con người. “Phá thai theo yêu cầu đã là một tội ác nghiêm trọng trong nền văn hóa của chúng ta kể từ khi nó được hợp pháp hóa vào năm 1973. Hỗ trợ những người đấu tranh cho quyền phá thai là mở cửa một cách mù quáng cho việc thúc đẩy cuộc đàn áp tôn giáo lan rộng.”

“Có những người dành ưu tiên cho phá thai không giới hạn, không kiểm soát, từ tiền đóng thuế của người dân… Hỗ trợ những người như thế vì đồng ý với họ trên các vấn đề khác là bỏ qua khuyết điểm sâu sắc nhất trong tính cách đạo đức của họ. Họ cố ý chống lại quyền chủ tể của Thiên Chúa là Chúa và là Đấng ban sự sống,” Đức Cha Hanefeldt dạy.

“Có những người Công Giáo vỗ ngực xưng mình thành viên 'sùng đạo' của Giáo hội, lại làm mọi thứ có thể được để duy trì tệ nạn phá thai và ủng hộ những người hô hào phá thai, thì đó là loại đạo đức liêm chính nào đây? Ưu tiên tối thượng là quyền được sống ngay từ khi được thụ thai cho đến cái chết tự nhiên là điều không bao giờ có thể nhượng bộ.”

Giáo hội ở Hoa Kỳ coi tháng 10 là Tháng Tôn trọng Sự sống, nêu bật lời dạy của Thánh Gioan Phaolô II trong thông điệp Evangelium Vitae được công bố năm 1995 về giá trị và sự bất khả xâm phạm của cuộc sống con người.

Đức Cha Hanefeldt đưa ra tuyên bố của ngài dường như để đáp lại tuyên bố của nữ tu Campbell. Bà nữ tu Campbell đã lên tiếng chống lại việc đề cử Thẩm Phán Công Giáo Amy Coney Barrett vào Tối cao Pháp viện. Bà nữ tu cho rằng: “Barrett được đề cử do một động cơ duy nhất là để lật ngược phán quyết phá thai Roe kiện Wade” được Tối Cao Pháp Viện đưa ra vào năm 1973 nhằm hợp pháp hóa hành động phá thai, mà bà nữ tu này cho rằng đó là một “nhân quyền liên quan đến việc sinh sản của phụ nữ”.

Nữ tu Campbell là người rất tinh quái. Bà thường lôi kéo Đức Giáo Hoàng về phe với mình gây ngộ nhận đối với huấn quyền Hội Thánh. Campbell nói rằng “Là một nữ tu Công Giáo luôn cố gắng nghe theo các giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, tôi không thể ủng hộ việc đề cử Amy Coney Barrett vào Tối cao Pháp viện”.


Source:Catholic News Agency