James Rogers, Giám đốc truyền thông của Hội đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, đã đưa ra tuyên bố sau:

“Đầu ngày hôm nay, Dịch vụ Tin tức Công Giáo, gọi tắt là CNS, đã đưa ra lời giải thích về câu chuyện ngày 12 tháng 8 của mình, trong đó một thành viên của Hội Đồng Giám Mục đã được phỏng vấn để cho ý kiến về một ứng cử viên phó tổng thống Hoa Kỳ. CNS làm rõ rằng các trích dẫn được đưa ra với tư cách cá nhân chứ không phải với tư cách đại diện cho Hội đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ.

Tại mọi thời điểm, nhân viên của Hội đồng không được phép phát biểu thay mặt cho các Giám Mục trong việc ủng hộ hoặc phản đối các ứng cử viên cho chức vụ dân cử. Vì những bình luận được đề cập có thể đã dẫn đến sự nhầm lẫn giữa các tín hữu, hãy để tôi nói rõ: Là người Công Giáo, mỗi người chúng ta được kêu gọi đánh giá các ứng cử viên cho chức vụ công quyền bằng cách đánh giá xem các chính sách của họ có phù hợp chặt chẽ với các nguyên tắc Phúc âm, như đã được các Giám Mục Hoa Kỳ giải thích trong Tài Liệu có tựa đề Hình thành Lương tâm cho các Công dân Tín hữu.”

Tuyên bố của Dịch vụ Tin tức Công Giáo CNS:

“Trong câu chuyện ngày 12 tháng 8 về việc chọn Kamala Harris làm ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, Catholic News Service đã phỏng vấn Donna Grimes với tư cách là một trong số những người Công Giáo da đen về phản ứng của cô. Grimes đã không được yêu cầu phát biểu thay mặt cho Hội đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, cô ấy cũng không nói rằng cô ấy đang phát biểu thay mặt cho Hội Đồng.”


Source:USCCB