Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, cho biết, một trận động đất với cường độ 5.1 đã xảy ra tại một địa phương thuộc khu vực phía Bắc thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ vào lúc 8:07 ngày 9 tháng 8 vừa qua. Trận động đất tuy không gây tổn thất lớn về vật chất hay làm thiệt hại nhân mạng, nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên về thời điểm động đất xảy ra giữa đời thật và bài đọc trong Sách Các Vua được xướng lên trong vô số nhà thờ Công Giáo cùng một lúc đã làm cho mọi người phải giật mình suy nghĩ.

Trận động đất được kể là mạnh nhất trong vùng kể từ năm 1916 đã xảy ra lúc 8:07 sáng Chúa Nhật thứ 19 mùa Quanh Năm. Cùng lúc đó, tại nhà thờ thánh Gabriel thánh lễ đang được cử hành, và người đọc Thánh Thư đang đọc bài đọc bài trích sách Các Vua, đoạn 11 chương 19 nói về trận cuồng phong khi Thiên Chúa đang đi qua.

Bài Ðọc I:

“Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang... Có lời Chúa phán cùng ông rằng: “Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. Bỗng Chúa đi qua; có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa; nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động; Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa; nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Êlia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang.

Khi đang đọc đến đây, chính là lúc trận động đất ở bên ngoài nhà thờ bắt đầu nổi lên, khiến cho nhiều người trong cộng đoàn lạnh tóc gáy.

Theo lời cha Cory Catron, chánh xứ cộng đoàn Thánh Frances ở Sparta là địa điểm tâm chấn, trần nhà thờ của ngài bị nứt ra khi trận động đất xảy ra, và ngài còn thoáng lo âu là nếu những hiện tượng bên ngoài đời trùng khớp với những gì Kinh Thánh đang diễn tả thì xứ đạo và nhà thờ của ngài sẽ còn bị hoả hoạn làm thiệt hại thêm.

Tuy nhiên, cha Richard Sutter, chính xứ cộng đoàn đã nói với ký giả hãng thông tấn Associated Press đây chính là một cơ hội cho chúng ta nhớ rằng Chúa luôn hiện diện bên ta, và chúng ta phải tin tưởng nơi ngài dù ở trong bất cứ hoàn cảnh khủng khiếp hay đáng sợ tới đâu! Ngài nói “Dù chúng ta hãi sợ vì trận động đất, trận cuồng phong, hay trong cơn dịch bệnh chăng nữa, chúng ta phải nghe sự thật từ nơi Chúa. Hãy tập trung sự chú ý vào Chúa và không màng gì đến bão táp hay động đất mà chúng ta không thể kiểm soát nổi”

Cha Melchesideck Yumo chánh xứ Thánh Máccô ở thành phố Huntersville cũng chia sẻ cùng một ý nghĩ. Ngài nói điều quan trọng là hãy noi gương thánh Phê-rô mà phó thác cho Chúa là người toàn quyền kiểm soát mọi sự trong thời kỳ rối loạn trên thế giới. Cha nói “Trong cuộc lữ hành trần thế này, có rất nhiều giông bão đã xảy ra, thí dụ như cơn dịch bệnh và những chuyện kỳ quái đang xảy ra quanh đây. Chúng ta phải làm gì? Hãy noi gương thánh Phê-rô và cầu xin Chúa hãy cứu con. Chúng ta cầu xin Chúa vì Ngài là đấng toàn quyền kiểm soát đất, trời. Đức tin của chúng ta sẽ giúp đánh tan sự sợ hãi, vì Chúa Giê su đã có lời phán rằng “hãy can đảm. Ta ở đây, các con đừng sợ hãi”

Cha Catron thì nói với tờ báo Charlotte Observer rằng “Thông điệp tốt lành cho chúng ta là bất kể tình trạng có hỗn loạn hay lạ lùng đến đâu, Chúa vẫn ở cùng chúng ta”
Source:Catholic News Agency