Sau 3 tháng học hỏi giáo lý và thực hành sống đạo, lúc 17g30 thứ bảy 22 tháng 9 năm 2018 , tại thánh đường giáo xứ Tân Việt 31 anh chị em được diễm phúc trở nên chi thể mới của Đức kito là con của Hội Thánh qua các bí tích khai tâm do cha chánh xứ Đaminh chủ sự.

Mở đầu là nghi thức tiếp nhận ở cuối nhà thờ, sau đó các anh chị em dự tòng rước cha chủ tế lên cung thánh bắt đầu thánh lễ tạ ơn.

Xem Hình

Trong bài giảng , cha chủ tế chia sẻ : Đạo Thiên Chúa là đạo của tình yêu , chỉ có tình yêu mới dem mọi người đến gần nhau hơn, chỉ có tình yêu mới xóa tan hận thù. Cha cũng khuyên nhủ các anh chị em dự tòng và những người đỡ đầu năng chạy đến với Chúa và lãnh nhận các bí tích nhất là bí tích Thánh Thể để cảm nhận được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Ngài quảng diễn thêm : Ước mong sao các anh chị em lãnh bí tích khai tâm Ki tô giáo hôm nay biết đón nhận thập giá tình yêu của Chúa trong đời sống hàng ngày của mình để mọi người nhận biết Thiên chúa là đấng yêu thương chúng ta.

Sau bài giảng , Cha chánh xứ ban các bí tích Khai tâm Kito giáo cho 31 anh chị em và hợp thức hóa 1 đôi hôn phối.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và dâng của lễ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện các anh chị em cám ơn hai cha , các anh chi hướng dẫn giáo lý và toàn thể cộng đoàn hướng dẫn và cầu nguyện cho các anh chị em tân tòng. Xin Thiên Chúa nâng đỡ để các anh chị em luôn trung thành với ơn gọi mà mình đã chọn.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g trong niềm vui của toàn thể cộng đoàn giáo xứ.

Được biết giáo xứ Tân Việt hằng năm có hai khóa giáo lý Dự tòng :

Khóa 1 : Học từ đầu tháng 1 đến hết tháng 3

Khóa 2 : Học từ tháng 6 đến tháng 9.

Vinh sơn Trần văn Đẩu