Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức Tân Tổng Giám Mục Peter Andrew Comensoli cho Tổng Giáo Phận Melbourne

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Giám Mục Peter Andrew Comensoli kế nhiệm Đức Tổng Giám Mục Denis Hart, Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Melbourne, Úc Châu.
Đức Giám Mục Comensoli sinh năm 1964 tại Bulli, New South Wales, Úc. Ngài theo hoc ngành kinh doanh tại Đại học Wollongong và làm việc trong ngành ngân hàng bốn năm trước khi nhập chủng viện. Ngài được thụ phong linh mục cho Giáo phận Wollongong vào năm 1992.
Sau khi thụ phong, ngài được bổ nhiệm làm phó xứ tại Unanderra (1992), và nhà thờ chính tòa Wollongong (1992-1995), và Quản trị Giáo xứ tại Shellharbour (1995-1996).
Năm 2000, ngài hoàn tất Văn bằng Thần học chuyên về đạo đức tại Học viện Alphonsio ở Rome.
Sau khi trở về Úc, ngài được bổ nhiệm làm phó xứ ở vùng Tây Wollongong (2000) sau đó được bổ nhiệm làm Chưởng ấn của Giáo phận (2000-2006).
Từ năm 2006-2010, ngài theo học bằng Thạc sĩ tại Đại học Thánh Andrew và sau đó bằng Tiến sĩ về Triết học đạo đức tại Đại học Edinburgh ở Scotland. Sau đó, ngài trở về giảng dậy Viện đại học Công Giáo ở Sydney, và phục vụ trong Hội đồng Linh mục đoàn.
Ngài được tấn phong Giám Mục Phụ Tá cho Tổng Giáo Phận Sydney và làm Giám Quản Lý Tông Tòa sáu năm.
Năm 2014 Ngài được bổ nhiệm làm Giám mục của Giáo phận Broken Bay và nay được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Melbourne thay thế Đức Tổng Giám Mục Denis Hart