Hội đồng Giám mục Công Giáo Philippines đã bảo đảm các nhà chức trách rằng các nhà lãnh đạo Giáo Hội không mưu toan gây bất ổn cho chính phủ.

Đức Giám Mục Reynaldo Evangelista của Imus, chủ tịch Ủy Ban Ngoại Vụ của Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân, nói rằng Giáo Hội sẽ không bao giờ là một phần của những nỗ lực gieo rắc bất hòa.

Đức Cha Reynaldo đã đưa ra tuyên bố trên sau khi gặp các quan chức cảnh sát cao cấp của Phi Luật Tân tại trụ sở Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân tại Manila vào ngày 28 tháng Sáu.

Đức Cha đã phản bác các báo cáo cho rằng Giáo Hội đang tìm cách gây bất ổn cho chính phủ sau các bài diễn văn của Tổng thống Rodrigo Duterte chống lại các nhà lãnh đạo Giáo Hội.

Ngài nói với các phóng viên sau cuộc họp, “Bất cứ nơi những nỗ lực gây bất ổn nào cũng không thể đến từ Giáo Hội”.

“Tôi có thể đảm bảo với bạn về điều đó”, ngài nói thêm rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm về “tình hình hỗn loạn hiện nay.”

Tổng thống Rodrigo Duterte là người chống báng quyết liệt Giáo Hội Công Giáo, ông ta thường công khai chỉ trích các Giám Mục và phạm thượng đến Thiên Chúa. Sau đó, vu vạ là Giáo Hội đang mưu toan lật đổ ông ta. Tất cả các động thái này nhằm đánh lạc hướng và biện minh cho những thất bại về kinh tế và xã hội.


Source: UCANews - Philippine church leaders deny destabilization plot