Trong tuyên ngôn được đưa ra ngày 29/01 vừa qua, sau sau khóa họp thường kỳ vào tháng 1 tại Cebu City, các Giám mục Philippines đã đưa ra những chỉ dẫn mục vụ cho các tín hữu Công Giáo trong khi chính quyền đang tiến hành những thay đổi về hiến pháp.

Hiến pháp hiện tại của Philippines đã có từ năm 1987. Trong quá khứ, các Giám mục tuyên bố rằng dù hiến pháp này chưa hoàn hảo nhưng nó phù hợp với Tin mừng.

Trong tuyên ngôn, Giám mục Philippines yêu cầu rằng nếu có thay đổi nào trong Hiến pháp mới thì nó phải hướng đến việc bảo vệ và cổ võ hơn các giá trị luân lý. Các ngài khẳng định ý muốn làm cho khuynh hướng luân lý trở nên rõ ràng và thẳng thắn. Theo các vị lãnh đạo Giáo hội, dựa trên nền tảng giáo huấn của Giáo hội, 4 nguyên tắc – về nhân phẩm và nhân quyền, ngay chính và sự thật, tham gia và hỗ tương, ích chung – là căn bản cho việc đánh giá luân lý.”

Các ngài cảnh giác chống lại việc làm giảm nhẹ đi bất kỳ nguyên tắc ủng hộ sự sống nào đã được ghi trong hiến chương hiện tại, bao gồm “bản chất cơ bản của hôn nhân và gia đình” và chống lại việc gia hạn nhiệm kỳ của các quan chức đương nhiệm để tránh việc đi tới một chế độ độc tài như kinh nghiệm trong quá khứ.

Tuyên ngôn của các Giám mục Philippines lưu ý rằng việc thay đổi hiến pháp này nhắm tạo điều kiệncho sự chuyển đổi từ một thể chế nhất thể sang hình thức nghị viện của chính phủ. Các Giám mục hy vọng với ý hướng này, những người có trách nhiệm sửa đổi hiến pháp thực thi công việc được giao cho họ.

Bênh vực sự thật dù cho gặp nguy hiểm

Vào đầu khóa họp hôm 27/01, Đức Tổng Giám Mục Gabriele Giordano Caccia, Sứ thần Tòa thánh tại Philippines, đã mời gọi các Giám mục Phi luôn bênh vực sự thật. Ngài nói: “Chúng ta có can đảm loan truyền sự thật ngay cả gặp nguy hiểm không? Như các nhà lãnh đạo và các tông đồ, chúng ta phải rao truyền sự thật. Mục đích của chúng ta không phải là đương đầu với quyền lực nhưng là hoán cải.”

Trong bài giảng, Đức Sứ thần nói: “các Giám mục chúng ta được mời gọi hướng dẫn, chăn dắt và thánh hiến dân của chúng ta. Ngài nói thêm: “Khi người dân đến với chúng ta, chúng ta biết câu trả lời đúng là gì. Chúng ta biết điều gì đúng và điều gì sai, điều gì nên làm và điều gì nên tránh…. Chúng ta hãy giúp người khác trở thành các môn đệ tốt hơn và các tôi tớ tốt hơn của dân chúng. Điều quan trọng là trở thành các nhà lãnh đạo có thể hướng dẫn, không chỉ người khác, nhưng cả chính chúng ta.

Trong phát biểu khai mạc đại hội, Đức Tổng Giám Mục Romulo Valles của Davao, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines nói rằng tình cảnh chính trị của đất nước, đặc biệt là cuộc chiến chống ma túy của chính quyền là cơ hội lớn cho các Giáo hội địa phương. Đức cha Valles nói: “Nó là cơ hội lớn để một lần nữa chúngt a truyền giảng rằng mỗi và mọi sự sống đều là thánh thiêng. Mỗi và mọi sự sống đều được yêu thương và giữ gìn. Chúng ta không muốn bất cứ ai bị giết.”

Các Giám mục Công Giáo Philippines họp toàn thể hai năm một lần, vào tháng 1 và tháng 7, để thảo luận về các vấn đề có liên quan đến các tín hữu Công Giáo tại nước này. (Ucan 30/01/2018)