Hội Đồng Giám Mục Dân Chủ Cộng Hòa Congo đã làm trung gian hòa giải giữa một bên là Tổng Thống Joseph Kabila và bên kia là các nhà lãnh đạo phe đối lập.

Cuộc trung gian hoà giải đã đạt được thỏa thuận, theo đó Tổng Thống Kabila sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 12. Ông hứa sẽ không tái tranh cử, và rời bỏ quyền lực.

Nhưng theo báo New York Times thì mặc dù đã có thỏa thuận,nhưng Tổng Thống Kabila có thể sẽ lợi dụng thời gian tới cuối năm để tính toán một kế hoạch tiếp tục nắm giữ quyền hành.

Được biết Tổng Thống Kabila đã cai trị của quốc gia này từ năm 2001 tới nay. Ông đã vi phạm hiến pháp nắm giữ chức vụ tổng Thống trong mấy nhiệm kỳ.

Nước Dân chủ Công Hòa Congo thuộc Phi châu có dân số: 81.300.000 trong đó:

50% Công Giáo,

30% Tin lành,

10% Hồi giáo,

10%Tín ngưỡng bản địa