Kinshasa (Agenzia Fides, 05/12/2016) - "Một thỏa hiệp chính trị là khả thi, nếu các bên đều cam kết và tỏ thành ý, chúng tôi xin sẵn sàng tiếp tục trách vụ của chúng tôi", là tuyên bố từ Hội Đồng Giám Mục nước Cộng hòa Dân chủ Congo (CENCO) gửi cho báo chí.

Bản tuyên bố, có chữ ký của Đức Cha Marcel Utembi Tapa, Tổng Giám Mục giáo phận Kisangani và là Chủ tịch CENCO, và Đức Cha Fridolin Ambongo Besengu, Tổng Giám mục đề cử cuả giáo phậ̣n Mbandaka-Bikoro, kiêm giám quản tông toà giaó phận Bokungu-Ikela và là Phó Chủ tịch CENCO.

Các vị giám mục đã dự phần vào việc hòa giải mà cả hai phe đa số cuả Tổng thống Joseph Kabila và phe đối lập đã xin họ và cộng đồng quốc tế trơ giúp̣.

Các giám mục nói rằng qua những công việc hoà giải, đã "cho thấy một số điểm hội tụ giữa các bên", nhưng vẫn còn một số khác biệt quan trọng về những điểm như sau: làm sao để thi hành Hiến pháp một cách phù hợp và ý nghĩa của nó với cuộc khủng hoảng hiện nay; lịch trình bầu cử; tài chính dành cho cuộc bầu cử; sự độc lập của Ủy ban Bầu cử và của Hội đồng cấp cao của các phương tiện truyền thông Congo; hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong giai đoạn chuyển tiếp.

CENCO đã làm trung gian giữa phe đa số và phe đối lập để thiết lập ngày và thủ tục cho cuộc bầu cử tổng thống, sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2016 khi nhiệm kỳ thứ hai và cuối cùng của TT Kabila chấm dứt, và quyết định vễ một chính phủ lâm thời sẽ cai trị đất nước cho đến bầu cử.