Eritrea: Theo tin tức sáng ngày 19-02-2004 của Văn phòng Báo chí Toà Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã quyết định bổ nhiệm Tân Khâm sứ Toà Thánh của Eritrea cho Đức Cha Dominique François Joseph Mamberti, Tổng Giám Mục hiệu toà Sagona, nguyên là Khâm sứ Toà Thánh của Sudan.

Đức Cha Mamberti sinh năm 1952 ở Marrakech (Morocco). Ngài được phong chức linh mục năm 1981 ở Giáo phận Ajaccio, ngài đạt được bằng Giáo Luật và Luật dân sự, bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao Toà Thánh năm 1986. Ngài đã giữ vị trí đại diện Đức Giáo Hoàng ở Algeria, Chile, phái viên thường trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, ở Leban và trong lĩnh vực Quan hệ các nước của Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh.